Jděte přímo na: Obsah

Zařízení a služby

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku

Dům s pečovatelskou službou Za Humny 2467

Dům s pečovatelskou službou Za Humny 2467

Dům s pečovatelskou službou (DPS) Uherský Brod– Za Humny 2467 se nachází na sídlišti pod místní Nemocnicí s poliklinikou vedle Domu s pečovatelskou službou – Za Humny 2292 a jeho provoz byl zahájen na podzim roku 2005.

Zjistit více

Charitní pečovatelská služba Vsetín

Charitní pečovatelská služba Vsetín

Pečovatelská služba nabízí pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zjistit více

Domácí hospic Via

Domácí hospic Via

Umírání je přirozenou součástí života člověka. Současně je to ale velmi náročné období jak pro umírajícího tak pro jeho nejbližší. Posláním Domácího hospice Via je umožnění strávit poslední období života v domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších a zároveň si domácí hospicová péče dává za cíl pomoc rodině zvládnout tuto nelehkou situaci.

Zjistit více

Charitní pečovatelská služba Kroměříž

Charitní pečovatelská služba Kroměříž

Poskytuje pečovatelské úkony v domácnostech uživatelů. Pečovatelky vám pomohou s provedením hygieny (v koupelně i na lůžku), polohováním i pohybem, podáním jídla a dovozem oběda, doprovodem k lékaři či na úřad, ostříháním nehtů, nákupem, vyzvednutím receptů u lékaře, udržováním domácnosti (úklid, praní, žehlení).

Zjistit více

Penzion SPOKOJENÉ STÁŘÍ Luhačovice

Penzion SPOKOJENÉ STÁŘÍ Luhačovice

Penzion nabízí dlouhodobé i krátkodobé ubytování občanů seniorského věku se zajištěním celodenní stravy, kulturního a společenského programu.

Zjistit více

Osobní asistenční služba charity Nový Hrozenkov

Osobní asistenční služba charity Nový Hrozenkov

Posláním Osobní asistence je poskytnout individuální podporu a pomoc lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby. Tím jim umožníme žít nadále důstojným a hodnotným životem a vykonávat činnosti, které by dělali sami, kdyby toto postižení nebo omezení neměli. To vše ve svém přirozeném prostředí a v začlenění do okolní společnosti. Službu poskytujeme obyvatelům obcí Hovězí, Zděchov, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.

Zjistit více

Osobní asistence Charita Vyškov

Osobní asistence Charita Vyškov

Jedná se o terénní službu poskytovanou osobními asistenty, kteří jsou „pomocnou rukou“ osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v jejich přirozeném prostředí – doma. Osobní asistence pomáhá uživatelům zvládat úkony v běžném životě tam, kde uživatel ztrácí schopnosti úkon provést sám bez pomoci.

Zjistit více

Denní stacionář Slunečnice

Denní stacionář Slunečnice

Denní stacionář Slunečnice je určen seniorům či nemocným, kteří zůstávají sami, nebo se o ně nemá kdo postarat. Služba je poskytována každý pracovní den od 7.00 do 18.00. Uživatelé mohou využívat Stacionář buď každý den, nebo jen určité dny, stejně tak tráví právě takový čas, který jim nejlépe vyhovuje. Od Hovězí po Velké Karlovice uživatelům zajišťujeme i dovoz a odvoz do Stacionáře, a to s přihlédnutí k jejich individuálním potřebám.

Zjistit více

Filtrovat podle kategorie

Kategorie

Omezit pro region / město

Přidání nabídky

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku