Jděte přímo na: Obsah

Zařízení a služby

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku

Domácí zdravotní péče Charita Vyškov

Domácí zdravotní péče Charita Vyškov

Klientem domácí zdravotní péče se může stát v podstatě kdokoliv. Rozhodující je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, přitom ale stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

Zjistit více

Kompenzační pomůcky Sanus

Kompenzační pomůcky Sanus

Kompenzační pomůcky slouží k vyrovnání, resp. zmírnění handicapu, daného zdravotním postižením, nemocí nebo věkem. Provozování půjčovny tak rozšiřuje nabídku služeb Sanus Brno, podporujícího možnost setrvání občanů se sníženou schopností sebeobsluhy a mobility v domácím prostředí.

Zjistit více

Domov pro seniory Soběsuky

Domov pro seniory Soběsuky

Posláním Domova pro seniory Soběsuky je poskytnout pobytové služby, podporu, pomoc a péči (sociální, ošetřovatelskou) osobám, které patří do cílové skupiny. Usilujeme o zvyšování kvality života uživatelů. Podporujeme je k soběstačnosti a pomáháme prožít důstojný život v klidném prostředí.

Zjistit více

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek Nový Hrozenkov

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek Nový Hrozenkov

Posláním půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek je aktivizovat a ulehčit život uživatelů prostřednictvým zapůjčení vhodné pomůcky, která pomáhá zvládat některé běžné úkony každonenního života a umožní jim setrvat v přirozeném prostředí.

Zjistit více

Středisko osobní asistence Charita Zábřeh

Středisko osobní asistence Charita Zábřeh

Posláním střediska je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením od 5 let věku začlenění do běžného života, kdy osobní asistent pomáhá uživateli služby zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby postižení neměl. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele žijícího na území děkanátu Zábřeh (jižní polovina okresu Šumperk).

Zjistit více

Podpora pro pozůstalé Charita Vyškov

Podpora pro pozůstalé Charita Vyškov

Nabízíme pomoc všem, kdo prožili ztrátu blízkého člověka.

Zjistit více

Středisko odlehčovacích služeb Charita Zábřeh

Středisko odlehčovacích služeb Charita Zábřeh

Posláním střediska je zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku, k zaměstnání nebo k vyřízení potřebných osobních záležitostí a umožnit tak lidem, o které je pečováno a kteří nemohou zůstat doma sami, setrvat co nejdéle v rodinném prostředí. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele žijícího na území děkanátu Zábřeh (jižní polovina okresu Šumperk).

Zjistit více

Letokruhy - Pečovatelská služba

Letokruhy - Pečovatelská služba

Klienty obecně prospěšné společnosti Letokruhy jsou lidé, kteří mají výrazně sníženou soběstačnost v základních denních aktivitách a jsou závislí na pomoci druhých osob.

Zjistit více

Filtrovat podle kategorie

Kategorie

Omezit pro region / město

Přidání nabídky

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku