Domácí péče ❤️ o dlouhodobě nemocné a seniory

Online průvodce problematikou
dlouhodobé péče

Řešíte některý z následujících problémů a nevíte, zda máte nárok na příspěvek na péči? Náš průvodce Vám pomůže zorientovat se v problematice dlouhodobé péče. Vyberte příslušné oblasti.
Obtíž: Omezení mobility

Obtíže vstát či usednout bez pomoci, problémy při chůzi po schodech nebo i po rovině.

Popis problému ...
Obtíž: Zhoršení orientace

Komplikované rozeznávání osob nebo věcí. Ztráta orientace v místě a čase.

Popis problému ...
Obtíž: Problematická komunikace

Problematické dorozumění se mluvenou řečí nebo psanou formou.

Popis problému ...
Obtíž: Obtíže při stravování

Dělá problém nalít nápoj, naporcovat jídlo, najíst se či napít.

Popis problému ...
Obtíž: Problémy s oblékáním či obouváním

Nezvládnutí výběru a oblékání oblečení přiměřeného teplotě a okolnostem.

Popis problému ...
Obtíž: Nezvládání osobní hygieny

Obtíže použít hygienické zařízení, mýt se a osušit, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

Popis problému ...
Obtíž: Obtíže při výkonu fyziologických potřeb

Obtíž včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

Popis problému ...
Obtíž: Nedostatečná péče o zdraví

Nezvládnutí dodržet stanovený léčebný režim, používat potřebné léky a pomůcky.

Popis problému ...
Obtíž: Opomíjení osobních aktivit

Neschopnost vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, vyřizování svých záležitostí, volnočasové aktivity.

Popis problému ...
Obtíž: Nezvládání péče o domácnost

Problém nakládat s penězi, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče či udržovat pořádek.

Popis problému ...

Novinky a články

Novinky e-mailem

Katalog služeb a pomůcek