Jděte přímo na: Obsah
Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Používání kompenzačních pomůcek nám v případě potřeby pomáhá fungovat v běžném životě co nejpohodlněji, a to i navzdory zdravotním omezením. Zdánlivým problémem může být na první pohled cena pomůcek, není ale nutné se hned děsit.

Většina kompenzačních pomůcek je na základě zákona č. 48/1997 Sb. hrazena zdravotními pojišťovnami. Konkrétní pomůcku nám může, obdobně jako lék na recept, předepsat lékař na papírový nebo elektronický ePoukaz. Pomůcku na předpis pak můžeme sehnat ve zdravotnických potřebách, v lékárně nebo na e-shopu. Většina pomůcek následně zůstává klientovi natrvalo. Pouze lůžka, zvedáky a vozíky se po ukončení používání vrací a půjčují se dalším potřebným. Zůstávají proto ve vlastnictví pojišťovny, která pomůcku zaplatila.

Není-li pomůcka hrazena pojišťovnou nebo je doplatek příliš vysoký, můžete zkusit vyhledat pomůcku levněji na bazaru kompenzačních pomůcek. Další možností je zažádat si o příspěvek u sociálního odboru na Úřadu práce ČR nebo požádat o příspěvek některou z charitativních organizací (např. Olivovu nadaci, Nadaci zdraví pro Moravu, Nadační fond Kapka naděje, Český červený kříž, Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry a dalších).

Veškeré důležité informace o jednotlivých pomůckách, jejich nastavení, související legislativě atp. najdete velmi přehledně a komplexně zpracované na stránkách společnosti DMA Praha (PORADNA - DMA Praha - zdravotnické pomůcky).