Jděte přímo na: Obsah

Zařízení a služby

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku

Charitní pečovatelská služba Nový Hrozenkov

Charitní pečovatelská služba Nový Hrozenkov

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné

Zjistit více

Pečovatelská služba Ledax - Třeboň

Pečovatelská služba Ledax - Třeboň

Pečovatelská služba je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. V rámci pečovatelské služby poskytujeme také základní sociální poradenství. Službu nabízíme v 8 střediscích Jihočeského kraje a přilehlých obcích.

Zjistit více

DOMOV PRO SENIORY Šternberk

DOMOV PRO SENIORY Šternberk

Domov pro seniory je pobytová sociální služba určená osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zjistit více

Domácí zdravotní péče Slavičín

Domácí zdravotní péče Slavičín

Domácí zdravotní péče Slavičín je zdravotní péče poskytovaná zdravotními sestrami v domácnosti pacienta ( tzv. home care).

Zjistit více

Domácí zdravotní péče Ledax - České Budějovice

Domácí zdravotní péče Ledax - České Budějovice

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.

Zjistit více

Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod

Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod

Dům s pečovatelskou službou Uherský Brod – Za Humny 2292 se nachází na sídlišti pod místní Nemocnicí s poliklinikou a jeho provoz byl zahájen na jaře roku 1994. Do konce roku 2006 byl znám jako domov-penzion pro důchodce. Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byly domovy-penziony zrušeny. Penzion byl přetransformován na dům s pečovatelskou službou.

Zjistit více

LÁVKA – Sociální rehabilitace

LÁVKA – Sociální rehabilitace

Posláním sociální rehabilitace Lávka je pomáhat uživatelům naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením či jinými obtížemi a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady omezení a tím zůstat v místě, které si vybrali pro svůj život a v okruhu osob, v rámci kterého svůj život chtějí prožít. V rámci služby jde převážně o nácvik a podporu při různorodých činnostech, vedení uživatelů ke všem aktivitám, směřujícím k dosažení lepší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Zjistit více

Domácí zdravotní péče Ledax - Český Krumlov

Domácí zdravotní péče Ledax - Český Krumlov

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.

Zjistit více

Filtrovat podle kategorie

Kategorie

Omezit pro region / město

Přidání nabídky

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku