Jděte přímo na: Obsah

Zařízení a služby

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Šternberk

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Šternberk

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.

Zjistit více

Osobní asistence Charity Kroměříž

Osobní asistence Charity Kroměříž

Posláním Osobní asistence je poskytnout podporu lidem, kteří v důsledku věku, zdravotního postižení nebo omezení, potřebují pomoc při prožívání života navyklým způsobem, který je srovnatelný s běžným způsobem jejich vrstevníků. Územní působnost - Kroměřížsko, Koryčansko, Zdounecko, Morkovsko.

Zjistit více

Agentura Zdislava-domácí zdravotní péče

Agentura Zdislava-domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče obsahuje široké spektrum zdravotních činností, které jsou poskytovány v pohodlí domácího prostředí klienta. Služby jsou určeny především pro chronicky nemocné, dlouhodobě nemocné, postižené či invalidní, ale i klienty v rekonvalescenci.

Zjistit více

Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří

Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří

Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří zajišťuje pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením, usiluje o jejich setrvání se svém domácím prostředí a podporuje zachování aktivního života a udržení kontaktu s okolím. Pečovatelskou službu poskytujeme na území obcí Štítná nad Vláří, Popov.

Zjistit více

Osobní asistence Slavičín

Osobní asistence Slavičín

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Podstatou služby je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří.

Zjistit více

Pečovatelská služba Ledax - Trhové Sviny

Pečovatelská služba Ledax - Trhové Sviny

Poskytujeme pečovatelské služby, osobní asistenci a terénní odhlečovací služby.

Zjistit více

Půjčovna kompenzačních pomůcek Slavičín

Půjčovna kompenzačních pomůcek Slavičín

Půjčovna kompenzačních pomůcek funguje jako doplňková služba při Charitě Slavičín.

Zjistit více

Pečovatelská služba Ledax - Prachatice

Pečovatelská služba Ledax - Prachatice

Pečovatelská služba je služba terénní, což znamená, že ji poskytujeme přímo v domácnosti klienta. Je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. V rámci pečovatelské služby poskytujeme také základní sociální poradenství.

Zjistit více

Filtrovat podle kategorie

Kategorie

Omezit pro region / město

Přidání nabídky

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku