Jděte přímo na: Obsah

Zařízení a služby

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku

Odlehčovací služba Charity Nový Hrozenkov

Odlehčovací služba Charity Nový Hrozenkov

Odlehčovací služby nabízíme pro pouze pro seniory.

Zjistit více

DOMA – domácí hospicová péče

DOMA – domácí hospicová péče

Umírání je přirozenou součástí života. Zároveň je to ale náročné období jak pro umírajícího, tak i pro jeho nejbližší.

Zjistit více

Mobilní hospicová a terénní paliativní péče Charita Zábřeh

Mobilní hospicová a terénní paliativní péče Charita Zábřeh

Posláním domácí hospicové péče je umožnit nevyléčitelně nemocnému člověku zůstat poslední dny svého života doma v kruhu svých blízkých a doma zemřít. Snažíme se o naplnění 3 základních principů hospicové péče – nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, do poslední chvíle bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích svého života nezůstane osamocen.

Zjistit více

Charitní PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Zábřeh

Charitní PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Zábřeh

Poskytováním charitní pečovatelské služby pomáháme uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila snížená soběstačnost.

Zjistit více

Domácí zdravotní péče Charita Vyškov

Domácí zdravotní péče Charita Vyškov

Klientem domácí zdravotní péče se může stát v podstatě kdokoliv. Rozhodující je skutečnost, že zdravotní stav klienta není možno zvládnout běžnou laickou péčí, přitom ale stav bezpodmínečně nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

Zjistit více

Kompenzační pomůcky Sanus

Kompenzační pomůcky Sanus

Kompenzační pomůcky slouží k vyrovnání, resp. zmírnění handicapu, daného zdravotním postižením, nemocí nebo věkem. Provozování půjčovny tak rozšiřuje nabídku služeb Sanus Brno, podporujícího možnost setrvání občanů se sníženou schopností sebeobsluhy a mobility v domácím prostředí.

Zjistit více

Domov pro seniory Soběsuky

Domov pro seniory Soběsuky

Posláním Domova pro seniory Soběsuky je poskytnout pobytové služby, podporu, pomoc a péči (sociální, ošetřovatelskou) osobám, které patří do cílové skupiny. Usilujeme o zvyšování kvality života uživatelů. Podporujeme je k soběstačnosti a pomáháme prožít důstojný život v klidném prostředí.

Zjistit více

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek Nový Hrozenkov

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek Nový Hrozenkov

Posláním půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek je aktivizovat a ulehčit život uživatelů prostřednictvým zapůjčení vhodné pomůcky, která pomáhá zvládat některé běžné úkony každonenního života a umožní jim setrvat v přirozeném prostředí.

Zjistit více

Filtrovat podle kategorie

Kategorie

Omezit pro region / město

Přidání nabídky

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku