Jděte přímo na: Obsah

Zařízení a služby

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku
Pastorační služba Charita Vyškov

Pastorační služba Charita Vyškov

Tato služba vychází ze skutečnosti, že každý člověk má své duchovní potřeby. Má touhu být přijímán svým okolím takový, jaký je, se svými klady i zápory. Člověk touží po tom, aby mu někdo naslouchal s úctou a s respektem, v jakékoliv životní situaci. Cílem pastorační služby, je snaha naplňovat tyto lidské potřeby.

Zjistit více

Pečovatelské služby Sanus

Pečovatelské služby Sanus

Posláním pečovatelské služby je poskytnout kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Zjistit více

Domácí zdravotní péče Sanus

Domácí zdravotní péče Sanus

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ PÉČI O NEMOCNÉ A JEJICH DOMÁCNOST.

Zjistit více

Osobní asistence Charita Vyškov

Osobní asistence Charita Vyškov

Jedná se o terénní službu poskytovanou osobními asistenty, kteří jsou „pomocnou rukou“ osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v jejich přirozeném prostředí – doma. Osobní asistence pomáhá uživatelům zvládat úkony v běžném životě tam, kde uživatel ztrácí schopnosti úkon provést sám bez pomoci.

Zjistit více

Podpora pro pečující Charita Vyškov

Podpora pro pečující Charita Vyškov

Našim posláním je naučit laické pečující starat se o své blízké.

Zjistit více

Filtrovat podle kategorie

Kategorie

Omezit pro region / město

Přidání nabídky

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku