Jděte přímo na: Obsah

Zařízení a služby

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku

Středisko osobní asistence Charita Zábřeh

Středisko osobní asistence Charita Zábřeh

Posláním střediska je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením od 5 let věku začlenění do běžného života, kdy osobní asistent pomáhá uživateli služby zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby postižení neměl. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele žijícího na území děkanátu Zábřeh (jižní polovina okresu Šumperk).

Zjistit více

Podpora pro pozůstalé Charita Vyškov

Podpora pro pozůstalé Charita Vyškov

Nabízíme pomoc všem, kdo prožili ztrátu blízkého člověka.

Zjistit více

Středisko odlehčovacích služeb Charita Zábřeh

Středisko odlehčovacích služeb Charita Zábřeh

Posláním střediska je zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku, k zaměstnání nebo k vyřízení potřebných osobních záležitostí a umožnit tak lidem, o které je pečováno a kteří nemohou zůstat doma sami, setrvat co nejdéle v rodinném prostředí. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele žijícího na území děkanátu Zábřeh (jižní polovina okresu Šumperk).

Zjistit více

Letokruhy - Pečovatelská služba

Letokruhy - Pečovatelská služba

Klienty obecně prospěšné společnosti Letokruhy jsou lidé, kteří mají výrazně sníženou soběstačnost v základních denních aktivitách a jsou závislí na pomoci druhých osob.

Zjistit více

Pečovatelská služba Ledax - Dačice

Pečovatelská služba Ledax - Dačice

Pečovatelská služba je služba terénní, což znamená, že ji poskytujeme přímo v domácnosti klienta. Je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. V rámci pečovatelské služby poskytujeme také základní sociální poradenství.

Zjistit více

Odlehčovací služby Sanus

Odlehčovací služby Sanus

Spolek Sanus je neziskovou organizací, která byla založena za účelem poskytování zdravotní péče a sociální péče pro klienty, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní, či sociální situaci.

Zjistit více

SOREHA - sociální rehabilitace pro duševně nemocné

SOREHA - sociální rehabilitace pro duševně nemocné

Posláním služby Soreha - sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním v rozvoji schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohly začlenit do každodenního života a aktivit, které jsou běžné pro jejich zdravého vrstevníka.

Zjistit více

Půjčovna kompenzačních pomůcek Charity Kroměříž

Půjčovna kompenzačních pomůcek Charity Kroměříž

Na Domácí zdravotní péči poskytujeme i zapůjčování kompenzačních pomůcek. A to převážně na přechodnou dobu, kdy pomůcky slouží ke zvládnutí přechodu klienta z vybaveného nemocničního prostředí do jejich domácnosti, kde tuto pomůcku potřebují jen dočasně nebo k překlenutí období, než mohou získat pomůcku na lékařský předpis k trvalému užívání .

Zjistit více

Filtrovat podle kategorie

Kategorie

Omezit pro region / město

Přidání nabídky

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku