Jděte přímo na: Obsah

Zařízení a služby

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku

Dům s pečovatelskou službou Starý Hrozenkov

Dům s pečovatelskou službou Starý Hrozenkov

DPS poskytuje bydlení seniorům a plně invalidním osobám. V DPS bydlí osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech. Potřebují částečnou podporu při zabezpečení běžného způsobu života.

Zjistit více

Denní stacionář Vysoké Mýto

Denní stacionář Vysoké Mýto

Denní stacionář je v provozu od ledna 2018. Je určen pro osoby z Pardubického kraje od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech. Denní stacionář je ambulantní služba, která potřebným občanům umožní zůstat součástí své přirozené komunity. Tato služba je podporou pro pečující rodinu uživatele, která se během pracovního týdne bude moci věnovat pracovním činnostem.

Zjistit více

Domácí zdravotní péče Charity Kroměříž

Domácí zdravotní péče Charity Kroměříž

Zajišťuje primární ošetřovatelskou a zdravotní péči v domácnostech občanů v takovém rozsahu, aby klienti mohli setrvat pokud možno co nejdéle v domácím prostředí a nemuseli být hospitalizováni.

Zjistit více

Sociální pracovník ADP Sanco

Sociální pracovník ADP Sanco

„Váš první kontakt, když potřebujete pomoci s péčí o vaše blízké.“

Zjistit více

Domácí péče ADP Sanco

Domácí péče ADP Sanco

„Nemusíte být v nemocnici déle, než je nezbytně nutné.“

Zjistit více

Ošetřovatelská a rehabilitační péče ADP Sanco

Ošetřovatelská a rehabilitační péče ADP Sanco

V našem zařízení jsou k dispozici dvě lůžková oddělení, ve kterých poskytujeme základní ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Provoz našeho zařízení je nepřetržitý, kde o pacienty pečují lékaři, vrchní sestra, staniční sestra, zdravotní sestry, ošetřovatelky a sociální pracovnice.

Zjistit více

Půjčovna kompenzačních pomůcek ADP Sanco

Půjčovna kompenzačních pomůcek ADP Sanco

Využití těch správných pomůcek k domácí péči o své blízké je jednou ze zásadních pilířů, které byste neměli podceňovat.

Zjistit více

Individuální přepravní služba pro seniory a handicapované

Individuální přepravní služba pro seniory a handicapované

Středisko Osobní asistence Charity Zábřeh nabízí v rámci své péče individuální přepravu osob se sníženou schopností pohybu.

Zjistit více

Filtrovat podle kategorie

Kategorie

Omezit pro region / město

Přidání nabídky

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku