Jděte přímo na: Obsah

Poradna

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Položit vlastní dotaz

Slyšel jsem, že na přiznání příspěvku na péči se čeká strašně dlouho. Je to pravda?

Základní lhůta pro posouzení je 60 dní od podání žádosti Úřadu práce. Ten si následně vyžádá lékařské posouzení od lékařské posudkové služby, která má na vypracování lhůtu 45 dní. Po tuto dobu se přerušuje 60denní lhůta zmíněná v první větě. Problém je, že obě lhůty mohou být ještě prodlouženy z důvodu nutnosti objektivního posouzení. To se týká jak 60denní lhůty pro řízení a to jak ze strany Úřadu práce, tak ze strany lékařské posudkové služby, která si může dožádat další potřebné podklady. Samozřejmě se může stát i to, že nárok nebude uznán a žadatel se bude proti takovému rozhodnutí odvolávat, což celkové „čekání“ na případný příspěvek ještě prodlouží.

Přiznání příspěvku na péči tak bude trvat rozhodně v řádu měsíců, není výjimkou, že trvá půl roku i déle. Dobrou zprávou však je alespoň to, že pokud je nakonec příspěvek přiznán, je vyplacen zpětně i za období od podání žádosti.

Chtěla jsem se zeptat, jak se hodnotí schopnost vykonat fyziologickou potřebu. Maminka musí používat inkontinenční vložky, ale jinak používání WC zvládá bez problémů. Mohlo by i toto její omezení znamenat uznání závislosti v této oblasti?

Pokud maminka samostatně zvládá vše, co s používáním inkontinenčních vložek souvisí (tedy používá je samostatně, dokáže si je měnit podle potřeby), pak by tato skutečnost sama o sobě nebyla důvodem k uznání závislosti v oblasti tělesné hygieny ani fyziologických potřeb.

Co když dostanu např. stupeň závislosti II, ale můj stav se pak výrazně zhorší?

Pak je třeba podat žádost o změnu výše příspěvku na péči, při které se posuzuje, zda žadatel již není ve vyšším stupni závislosti. Formulář „Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku“ je k dispozici na webových stránkách https://formulare.mpsv.cz (příp. proklik na https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=ZvPnP140101554&CMD=EditForm&SSID=hZDCMRQwuKAIlLCRjWsg0gLLIoOtaKhK)

Ve formuláři je vhodné v části E („Požadovaná změna“) uvést důvod podání žádosti. Ve Vámi popisovaném případě tedy zhoršení zdravotního stavu spojené se zvýšením potřeby pomoci druhé osoby při dalších činnostech. Proces posouzení žádosti o změnu je pak obdobný, jako v případě žádosti o přiznání příspěvku na péči.

Filtrovat podle kategorie