Jděte přímo na: Obsah

Poradna

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Položit vlastní dotaz

Dobrý den,
s ohledem na zajištění péče osobě blízké otci jsem od 30. října roku 2019 nezaměstnaná - vedena na Úřadu práce jako osoba pečující o otce. 6.11.2019 byla podána žádost o příspěvek na péči. V současné době je řízení přerušeno, neboť se čeká na vyjádření všech ošetřujících lékařů a následně posudkového lékaře. Chtěla jsem se zeptat, jaké finanční nároky případně příspěvky má osoba blízká pečující. Na úřadě práce mi bylo sděleno, že nesplňuji podmínku pro nárok na podporu v nezaměstnanosti a mohu si vydělat maximálně 6.740,- Kč hrubého měsíčně na základě dohody o pracovní činnosti, jinak budu z evidence vyřazena. Vzhledem k péči o otce nemám možnost jiného příjmu ani stálého zaměstnání. V současné době nemám přiznán žádný příspěvek mimo příspěvku na bydlení ve výšci 471 Kč měsíčně, ale z takových příjmů se nedá vyžít a nepokrývají ani mé nezbytně nutné náklady. Je tedy nějaká možnost finančního zajištění ze strany státu? Vyřízení rozhodnutí o příspěvku na péči bude trvat ještě minimálně 3 měsíce, neboť je prý nedostatek posudkových lékařů. Vzhledem k tomu, že žiji sama a nemám nikoho, kdo by mě finančně zajistil, se chci se zeptat, jaké mám možnosti kromě zadlužení - půjčka od soukromé osoby, žebráctví či prostituce?
Další dotaz směřuje k otázce zápočtu doby péče o otce do doby důchodového pojištění. V současné době je hrazeno pouze zdravotní pojištění Úřadem práce, takže v případě nemoci - mám nějaký nárok na nemocenské dávky případně jiný příspěvek? A jaká doba mi bude započítána do nároku na důchod (zda od data podání žádosti o příspěvek na péči nebo až od data rozhodnutí o příspěvku (cca za půl roku)?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den, 

velmi oceňujeme, že se chcete o vašeho otce postarat. Postavení pečujících osob není v České republice úplně snadné a moc vám držíme palce, abyste vše zvládla.

Ze systému dávek se můžete ještě zeptat na úřadě práce, zda máte nárok na dávky hmotné nouze - doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí. Jiné možnosti finanční podpory ze strany státu nejsou. Pokud byste byla zaměstnaná, mohla byste čerpat ošetřovné a být po dobu 9 dnů s otcem doma a to i opakovaně. Dále pro zaměstnané pečující osoby existuje tzv. dlouhodobé ošetřovné. Podmínkou je minimálně 7 denní hospitalizace opečovávané osoby, poté je možné být doma a pobírat dávku až 90 dnů. 

Vhodnou alternativou je kombinace své péče s péčí profesionálních služeb, např. pečovatelská služba, osobní asistence, terénní odlehčovací služba. Tyto služby zajistí péči o nemocnou osobu v době, kdy pečující osoba je v zaměstnání. Služby jsou placené klientem, ceny se pohybují v rozmezí 90-130 Kč/hodina. Zkuste promyslet, zda by toto nebylo na přechodnou dobu (než příspěvek přiznají) vhodné řešení vaší situace. Tedy zrušit evidenci na ÚP, abyste nebyla limitována výší výdělku a nastoupit do zaměstnání. 

K době pojištění - předpokládáme, že jste se při podání žádosti o příspěvek na péči napsala do formuláře Oznámení o poskytovateli pomoci jako pečující osoba. Pokud otci přiznají minimálně II. stupeň příspěvku, máte nárok na započtení doby pojištění pro nárok na důchod. Rovněž na to, aby zdravotní pojištění za vás platil stát. Do 8 dnů od přiznání příspěvku nahlaste na vaší zdravotní pojišťovně, že jste pečující osobou. Pro účely důchodového pojištění, se doba péče dokládá až po jejím skončení. Tam je lhůta do 2 let po ukončení péče. Úřad práce vám vystaví potvrzení o době péče, které pak doložíte na Okresní správu sociálního zabezpečení. 

Ve velkých městech, zejména Praze, je problém, že řízení o přiznání příspěvku trvá neúměrně dlouho. Pozitivní věcí na tom je, že vám příspěvek vyplatí zpětně od data podání žádosti. Takže pokud má otec na příspěvek nárok, o peníze za dobu od podání žádosti, do doby vydání rozhodnutí, nepřijdete. 

Dobrý den, prosím o radu. Naše rodina se dostala do situace, která vyžaduje pomoc u 90leté babičky na 24hodin denně sedm dní v týdnu. Z běžně dostupných nabízených služeb jsem se nesetkala s tímto typem výpomoci. Budu velice vděčná, pokud byste mě byť jen navedli, jak máme v takové situaci postupovat. Děkuji

Dobrý den, 

předpokládáme, že máte na mysli péči v domácím prostředí. Zajistit pomoc od terénní sociální služby na 24 hod/denně bývá problém. Nabídka těchto služeb víceméně není. Také záleží, v jakém městě/vesnici bydlíte. Největším poskytovatelem těchto služeb je organizace Hewer, ti také nabízejí 24 hod. služby. Mrkněte na jejich stránky http://www.osobniasistent.cz/

Pečující rodiny to nejčastěji řeší kombinací péče rodiny a služeb. Pokud by babička měla přiznaný nejméně II. stupeň příspěvku na péči a někdo z rodiny se rozhodl s ní zůstat doma, tak se mu doba péče bude započítávat do důchodu a bude za něj také placeno zdravotní pojištění. Na babičku je také možné si vzít "ošetřovák" ten je na devět dnů, i opakovaně. Pokud by byla minimálně týden v nemocnici, je možné čerpat dlouhodobé ošetřovné. Tzn., že by pečující osoba byla uvolněna z práce, pobírala ošetřovné. To je až na tři měsíce, vystavují ho v nemocnici před propuštěním.

Přejeme hodně štěstí.

Dobry den, byla jsem nucena dát výpověď v práci z důvodu péče o tatínka, který má přiznaný IV. stupeň při nemohoucnosti. Jaké formuláře mám vyplnit a kde je získám, aby jsem měla zajištěnou z důchodového pojištění dobu vyloučenou a úhradu zdravotního a socialního pojištění? Mám se hlásit na úřadu práce? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
pokud pečujete o osobu blízkou, které byl přiznán nejméně II. stupeň závislosti, platí za vás zdravotní pojištění stát. Že jste pečující osobou musíte nahlásit na zdravotní pojišťovně do osmi dnů, co jste začala pečovat. Potvrzení o tom, že jste pečující osoba vám vydá úřad práce. Nahlaste se na oddělení nepojistných sociálních dávek - příspěvek na péči, jako hlavní pečující osoba, tam vám také vystaví toto potvrzení.

To stejné platí i pro sociální pojištění. Doba péče se vám započítává do doby potřebného pojištění pro nárok na důchod. Toto nevzniká automaticky. Do dvou let po ukončení péče o tatínka musíte na Okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze je to Pražská správa) podat návrh na vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče. Potvrzení o tom, že jste pečovala vám opět vystaví úřad práce.

Přejeme hodně sil do péče o tatínka.

Filtrovat podle kategorie