Jděte přímo na: Obsah

Poradna

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Položit vlastní dotaz

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jestli je možno českému občanu posílat příspěvek na péči do jiného státu EU. Kamarádka je po mozkové příhodě trvale imobilní (ležící) již 8 měsíců a pravděpodobně se její stav nezlepší. Je Slovenka, má ale české občanství i trvalý pobyt v ČR. Její rodina však žije na Slovensku. Proto by chtěla po ukončení neschopnosti a pokud se její stav nezlepší, být umístěna v ústavu na Slovensku. Případně zůstat v rodinné péči. Bude mít tak nárok na příspěvek ?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

domníváme se, že pokud bude její hlavní zdravotní pojišťovna nadále česká, měla by mít nárok na výplatu příspěvku na péči. Výplata této dávky podléhá koordinačnímu nařízení mezi státy EU. Podle koordinačního nařízení 1408/71/EHS by se dávky, které zajišťují pomoc dlouhodobě nemocným občanům, měly vyplácet z toho státu, ve kterém je občan pojištěn a z kterého má důchod. Vše záleží na aktuálních dohodách mezi členskými státy. Proto doporučujeme si současnou situaci ověřit na úřadě práce, odkud je současný příspěvek vyplácen.

Dobrý den,
s ohledem na zajištění péče osobě blízké otci jsem od 30. října roku 2019 nezaměstnaná - vedena na Úřadu práce jako osoba pečující o otce. 6.11.2019 byla podána žádost o příspěvek na péči. V současné době je řízení přerušeno, neboť se čeká na vyjádření všech ošetřujících lékařů a následně posudkového lékaře. Chtěla jsem se zeptat, jaké finanční nároky případně příspěvky má osoba blízká pečující. Na úřadě práce mi bylo sděleno, že nesplňuji podmínku pro nárok na podporu v nezaměstnanosti a mohu si vydělat maximálně 6.740,- Kč hrubého měsíčně na základě dohody o pracovní činnosti, jinak budu z evidence vyřazena. Vzhledem k péči o otce nemám možnost jiného příjmu ani stálého zaměstnání. V současné době nemám přiznán žádný příspěvek mimo příspěvku na bydlení ve výšci 471 Kč měsíčně, ale z takových příjmů se nedá vyžít a nepokrývají ani mé nezbytně nutné náklady. Je tedy nějaká možnost finančního zajištění ze strany státu? Vyřízení rozhodnutí o příspěvku na péči bude trvat ještě minimálně 3 měsíce, neboť je prý nedostatek posudkových lékařů. Vzhledem k tomu, že žiji sama a nemám nikoho, kdo by mě finančně zajistil, se chci se zeptat, jaké mám možnosti kromě zadlužení - půjčka od soukromé osoby, žebráctví či prostituce?
Další dotaz směřuje k otázce zápočtu doby péče o otce do doby důchodového pojištění. V současné době je hrazeno pouze zdravotní pojištění Úřadem práce, takže v případě nemoci - mám nějaký nárok na nemocenské dávky případně jiný příspěvek? A jaká doba mi bude započítána do nároku na důchod (zda od data podání žádosti o příspěvek na péči nebo až od data rozhodnutí o příspěvku (cca za půl roku)?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den, 

velmi oceňujeme, že se chcete o vašeho otce postarat. Postavení pečujících osob není v České republice úplně snadné a moc vám držíme palce, abyste vše zvládla.

Ze systému dávek se můžete ještě zeptat na úřadě práce, zda máte nárok na dávky hmotné nouze - doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí. Jiné možnosti finanční podpory ze strany státu nejsou. Pokud byste byla zaměstnaná, mohla byste čerpat ošetřovné a být po dobu 9 dnů s otcem doma a to i opakovaně. Dále pro zaměstnané pečující osoby existuje tzv. dlouhodobé ošetřovné. Podmínkou je minimálně 7 denní hospitalizace opečovávané osoby, poté je možné být doma a pobírat dávku až 90 dnů. 

Vhodnou alternativou je kombinace své péče s péčí profesionálních služeb, např. pečovatelská služba, osobní asistence, terénní odlehčovací služba. Tyto služby zajistí péči o nemocnou osobu v době, kdy pečující osoba je v zaměstnání. Služby jsou placené klientem, ceny se pohybují v rozmezí 90-130 Kč/hodina. Zkuste promyslet, zda by toto nebylo na přechodnou dobu (než příspěvek přiznají) vhodné řešení vaší situace. Tedy zrušit evidenci na ÚP, abyste nebyla limitována výší výdělku a nastoupit do zaměstnání. 

K době pojištění - předpokládáme, že jste se při podání žádosti o příspěvek na péči napsala do formuláře Oznámení o poskytovateli pomoci jako pečující osoba. Pokud otci přiznají minimálně II. stupeň příspěvku, máte nárok na započtení doby pojištění pro nárok na důchod. Rovněž na to, aby zdravotní pojištění za vás platil stát. Do 8 dnů od přiznání příspěvku nahlaste na vaší zdravotní pojišťovně, že jste pečující osobou. Pro účely důchodového pojištění, se doba péče dokládá až po jejím skončení. Tam je lhůta do 2 let po ukončení péče. Úřad práce vám vystaví potvrzení o době péče, které pak doložíte na Okresní správu sociálního zabezpečení. 

Ve velkých městech, zejména Praze, je problém, že řízení o přiznání příspěvku trvá neúměrně dlouho. Pozitivní věcí na tom je, že vám příspěvek vyplatí zpětně od data podání žádosti. Takže pokud má otec na příspěvek nárok, o peníze za dobu od podání žádosti, do doby vydání rozhodnutí, nepřijdete. 

Dobrý den, prosím o radu. Naše rodina se dostala do situace, která vyžaduje pomoc u 90leté babičky na 24hodin denně sedm dní v týdnu. Z běžně dostupných nabízených služeb jsem se nesetkala s tímto typem výpomoci. Budu velice vděčná, pokud byste mě byť jen navedli, jak máme v takové situaci postupovat. Děkuji

Dobrý den, 

předpokládáme, že máte na mysli péči v domácím prostředí. Zajistit pomoc od terénní sociální služby na 24 hod/denně bývá problém. Nabídka těchto služeb víceméně není. Také záleží, v jakém městě/vesnici bydlíte. Největším poskytovatelem těchto služeb je organizace Hewer, ti také nabízejí 24 hod. služby. Mrkněte na jejich stránky http://www.osobniasistent.cz/

Pečující rodiny to nejčastěji řeší kombinací péče rodiny a služeb. Pokud by babička měla přiznaný nejméně II. stupeň příspěvku na péči a někdo z rodiny se rozhodl s ní zůstat doma, tak se mu doba péče bude započítávat do důchodu a bude za něj také placeno zdravotní pojištění. Na babičku je také možné si vzít "ošetřovák" ten je na devět dnů, i opakovaně. Pokud by byla minimálně týden v nemocnici, je možné čerpat dlouhodobé ošetřovné. Tzn., že by pečující osoba byla uvolněna z práce, pobírala ošetřovné. To je až na tři měsíce, vystavují ho v nemocnici před propuštěním.

Přejeme hodně štěstí.

Filtrovat podle kategorie