Jděte přímo na: Obsah

Poradna

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Položit vlastní dotaz

Požádala jsem pro maminku o příspěvek na péči 30.8.2017 v Chomutově.Do dnešního dne není vyřízena a prý stále čekají na vyjádření posudkového lékaře.Co mohu pro urychlení udělat? Děkuji

Dobrý den, lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů (pro úřad práce, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzuje zdravotní stav žadatele). Pokud posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení nemůže ze závažných důvodů dodržet lhůtu 45 dnů, sdělí tyto důvody úřadu práce a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů. Pokud úřad nevydá rozhodnutí v zákonné lhůtě, máte možnost podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu, který Vaši žádost o příspěvek vyřizuje. Žádost se podává u nadřízeného úřadu, který by měl zpravidla rozhodnout do 30 dnů od obdržení žádosti. 

Pokud tedy vyřízení trvá déle, než by mělo, což ve Vašem případě pravděpodobně již nastalo, nadřízeným orgánem úřadu práce je ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek, ke kterému můžete podat odvolání. Vzor formuláře pro podání najdete zde https://www.ochrance.cz/?id=51 pod názvem Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu.
 

Tchýně 78 let je po operaci klíčku, v současné době je na LDN Liberec.
Předpokládám , že v brzké době bude propuštěna domů – k nám do RD v Liberci.
Rád bych ji pořídil či pronajal zdravotní polohovací postel.
Můžete mi poradit na koho bych se event. Mohl obrátit v Liberci ?

Zdravotnická lůžka je vždy nutné řešit s praktickým lékařem pacienta, který může lůžko pacientovi předepsat. Poté Vám v jakýchkoli zdravotnických potřebách udělají nabídku přesně dle současných potřeb klienta. Poradí Vám pod jakým kódem může praktický lékař lůžko předepsat, jestli je možné dostat lůžko repasované, nebo zcela nové a kolik budete
doplácet. 

V Liberci se můžete obrátit hned na několik zdravotnických potřeb.
Např.: 
https://www.zdravotnickepotreby-lbc.cz/
http://www.zpprofi.cz/cz/kontakt/
http://www.zelenahvezda.cz/kontakty/prodejny-zelena-hvezda/zelena-hvezda-liberec
https://www.nemlib.cz/lekarna/

Slyšel jsem, že na přiznání příspěvku na péči se čeká strašně dlouho. Je to pravda?

Základní lhůta pro posouzení je 60 dní od podání žádosti Úřadu práce. Ten si následně vyžádá lékařské posouzení od lékařské posudkové služby, která má na vypracování lhůtu 45 dní. Po tuto dobu se přerušuje 60denní lhůta zmíněná v první větě. Problém je, že obě lhůty mohou být ještě prodlouženy z důvodu nutnosti objektivního posouzení. To se týká jak 60denní lhůty pro řízení a to jak ze strany Úřadu práce, tak ze strany lékařské posudkové služby, která si může dožádat další potřebné podklady. Samozřejmě se může stát i to, že nárok nebude uznán a žadatel se bude proti takovému rozhodnutí odvolávat, což celkové „čekání“ na případný příspěvek ještě prodlouží.

Přiznání příspěvku na péči tak bude trvat rozhodně v řádu měsíců, není výjimkou, že trvá půl roku i déle. Dobrou zprávou však je alespoň to, že pokud je nakonec příspěvek přiznán, je vyplacen zpětně i za období od podání žádosti.

Filtrovat podle kategorie