Jděte přímo na: Obsah

Poradna

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Položit vlastní dotaz

Co když dostanu např. stupeň závislosti II, ale můj stav se pak výrazně zhorší?

Pak je třeba podat žádost o změnu výše příspěvku na péči, při které se posuzuje, zda žadatel již není ve vyšším stupni závislosti. Formulář „Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku“ je k dispozici na webových stránkách https://formulare.mpsv.cz (příp. proklik na https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=ZvPnP140101554&CMD=EditForm&SSID=hZDCMRQwuKAIlLCRjWsg0gLLIoOtaKhK)

Ve formuláři je vhodné v části E („Požadovaná změna“) uvést důvod podání žádosti. Ve Vámi popisovaném případě tedy zhoršení zdravotního stavu spojené se zvýšením potřeby pomoci druhé osoby při dalších činnostech. Proces posouzení žádosti o změnu je pak obdobný, jako v případě žádosti o přiznání příspěvku na péči.

Dostali jsme od Úřadu práce rozhodnutí, se kterým ale nesouhlasíme. Při šetření podle nás nevyšly najevo některé skutečnosti, některá omezení, se kterými se naše rodina potýká. Proti rozhodnutí se chceme odvolat. Jak máme postupovat?

Je třeba jednat poměrně rychle. Lhůta pro odvolání je 15 dnů od doručení rozhodnutí – počítáno od dne následujícího po doručení. Odvolání se podává k tomu, kdo rozhodnutí vydal, tedy ke krajské pobočce Úřadu práce. Je možné doručit odvolání osobně (na podatelně, konkrétnímu pracovníkovi), ala i poštou. Odvolání musí splňovat určitá kritéria: proti čemu (jakému rozhodnutí, např. přiznán stupně závislosti I) se odvoláváte, den vydání a číslo jednací daného rozhodnutí. Samozřejmě je zásadní uvést odůvodnění a také Váš návrh řešení (např. přiznání stupně závislosti II). Nesmí samozřejmě chybět podpis žadatele, příp. jeho zástupce. Odvolání je dobré sepisovat věcně, tedy zaměřit se spíše na oblast zvládání či nezvládání konkrétních životních potřeb než na vysvětlování finanční situace rodiny.

Filtrovat podle kategorie