Jděte přímo na: Obsah

Poradna

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Položit vlastní dotaz

Dobrý den, pečuji již deset let o svoji maminku. Příspěvek na péči se jí rokama navýšil a nyní pobírá maminka dva roky 3.stupeň tj. 8 800,- kč Můžete mi prosím odpovědět, jestli se mi, jako osobě o ní pečující, bude přičítat nějaké procento k výpočtu výši mého důchodu? Pracuji a pobírám minimální mzdu t. j. 10 000,-kč čistého. Děkuji vám za odpověď.

Dobrý den,  doba péče (u dospělé osoby od II. stupně závislosti) se pro účely důchodového pojištění hodnotí v plném rozsahu, tj. jako doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti. Pro stanovení osobního vyměřovacího základu se hodnotí jako doba vyloučená. V případě, kdy se doba péče kryje se zaměstnáním nebo s výkonem samostatné výdělečné činnosti, pečující osobě se započítá výhodnější varianta (buď příjmy z výdělečné činnosti, nebo doba vyloučená). Nezapomeňte, že musíte doložit rozhodnutí o vykonané péči. Doba této péče se prokazuje rozhodnutím OSSZ/PSSZ/MSSZ o době a rozsahu péče. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí lze podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče. Postupy se však mohou v průběhu času měnit. Při podávání žádosti o starobní důchod prokonzultujte svou situaci s pracovníkem OSSZ/PSSZ/MSSZ, který by vás měl informovat o postupu. 

Mgr. Kateřina Bláhová
Nadace Krása pomoci pro Péče.cz

Musí se potýkat uchazeč v problematice péče u jednotlivých skupin, např. u "Mobility" se všemi omezeními nebo stačí pouze třeba jedno nebo dvě z tohoto.

Dobrý den, každá z životních potřeb zahrnuje několik úkonů. Pokud nezvládáte samostatně například jen jeden úkon, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

Mgr. Kateřina Bláhová

Krása pomoci pro Péče.cz

Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu využívání příspěvku, prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, uvedeným v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášeným podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), a to nejvýše 1 rok zpětně. DOTAZ : prosím, jak toto prokazování probíhá v praxi , když se o maminku např. stará syn a nevyužívá nějakou pravidelnou placenou službu nebo placené sociální služby ? To má své mamince každý měsíc vystavit příjmový doklad na přiznanou částku na péči ? A podléhají tyto částky, jejíž příjem by syn takto potvrdil, dani z příjmu ? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, doporučuje se udělat písemnou dohodu o poskytování péče a to i mezi rodinnýmí příslušníky. Náležitostí smlouvy by mělo být: označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci, výše úhrady za pomoc, podpisy. Prokážete tím lépe využívání příspěvku, zakotvíte tam čas, odměnu, podmínky. Je to dokladem pro pečující osobu o praxi a o tom, že pečuje. Pokud by maminka vyplácela odměnu za péči v hotovosti, určitě je dobré vystavit příjmový doklad. Stvrzenky poté můžete předložit pracovníkovi z ÚP při kontrole. V praxi obecně existují různé přístupy, jak se kontroluje využívání příspěvku. Doporučuji vám to probrat přímo s vaším pracovníkem úřadu práce, jak k tomu přistupují, co je pro ně akceptovatelné. Osobně jsem se setkala i s tím, že stačilo při návštěvě pracovníka sepsat prohlášení postižené osoby, že příspěvek pravidelně vyplácí konkrétní pečující osobě.

Mgr. Kateřina Bláhová

Krása pomoci pro Péče.cz

Filtrovat podle kategorie