Jděte přímo na: Obsah

Poradna

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Položit vlastní dotaz

Musí se potýkat uchazeč v problematice péče u jednotlivých skupin, např. u "Mobility" se všemi omezeními nebo stačí pouze třeba jedno nebo dvě z tohoto.

Dobrý den, každá z životních potřeb zahrnuje několik úkonů. Pokud nezvládáte samostatně například jen jeden úkon, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

Mgr. Kateřina Bláhová

Krása pomoci pro Péče.cz

Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu využívání příspěvku, prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, uvedeným v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášeným podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), a to nejvýše 1 rok zpětně. DOTAZ : prosím, jak toto prokazování probíhá v praxi , když se o maminku např. stará syn a nevyužívá nějakou pravidelnou placenou službu nebo placené sociální služby ? To má své mamince každý měsíc vystavit příjmový doklad na přiznanou částku na péči ? A podléhají tyto částky, jejíž příjem by syn takto potvrdil, dani z příjmu ? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, doporučuje se udělat písemnou dohodu o poskytování péče a to i mezi rodinnýmí příslušníky. Náležitostí smlouvy by mělo být: označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci, výše úhrady za pomoc, podpisy. Prokážete tím lépe využívání příspěvku, zakotvíte tam čas, odměnu, podmínky. Je to dokladem pro pečující osobu o praxi a o tom, že pečuje. Pokud by maminka vyplácela odměnu za péči v hotovosti, určitě je dobré vystavit příjmový doklad. Stvrzenky poté můžete předložit pracovníkovi z ÚP při kontrole. V praxi obecně existují různé přístupy, jak se kontroluje využívání příspěvku. Doporučuji vám to probrat přímo s vaším pracovníkem úřadu práce, jak k tomu přistupují, co je pro ně akceptovatelné. Osobně jsem se setkala i s tím, že stačilo při návštěvě pracovníka sepsat prohlášení postižené osoby, že příspěvek pravidelně vyplácí konkrétní pečující osobě.

Mgr. Kateřina Bláhová

Krása pomoci pro Péče.cz

Jak se řeší problém s nedostatkem vlastních financí k uhrazení celé částky za pobyt a stravu v domově důchodců.

Dobrý den, pokud příjem nestačí na pokrytí pobytu a stravy v domově pro seniory, má dotyčná osoba nárok na sníženou úhradu. Domov může požadovat úhradu jen do výše 85 % jejího příjmu. Dle zákona o sociálních službách musí osobě vždy 15 % příjmu zůstat. Běžnou praxí bývá spoluúčast členů rodiny. Rodinný příslušník se může s tímto zařízením domluvit na uhrazení rozdílu – uzavřít smlouvu o doplatku, ale není to ze zákona povinné. Při schvalování žádostí nemůže být nedostatečný příjem důvodem nepřijetí do pobytového zařízení.

Mgr. Kateřina Bláhová

Krása pomoci pro Péče.cz

Filtrovat podle kategorie