MSZZ Karlovy Vary

MSZZ Karlovy Vary

Našim milým seniorům nabízíme hned několik potřebných služeb: domov pro seniory, pečovatelské terénní služby, stravování a také byty zvláštního určení. 

 • Domovy pro seniory Domovy pro seniory
 • Stravování Stravování
 • Lékařské služby Lékařské služby
 • Terénní služby Terénní služby
MSZZ Karlovy Vary

Kontakty

Východní 16
Karlovy Vary
360 20
Česká Republika, Karlovarský kraj

Terénní pečovatelská služba

Jedná se o službu poskytovanou individuálně tak, aby přispěla k prodloužení pobytu člověka doma, prodloužila období jeho poměrně nezávislého života a oddálila, nebo dokonce vyloučila nutnost komplexního zaopatření, např. v domovech pro seniory. Tato služba se poskytuje v domácnostech klientů za úplatu.
Službu zajišťují zkušené pečovatelky s kurzem pracovníka v sociálních službách, které se pravidelně každoročně vzdělávají a zdokonalují ve svých vědomostech a dovednostech. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb.

Domy s byty zvláštního určení

Domy s byty zvláštního určení jsou domy, ve kterých je poskytována pečovatelská služba a jsou určeny zdravotně postiženým osobám a seniorům. Město Karlovy Vary disponuje celkem 5 domy s byty zvláštního určení.  Rozdíl mezi běžným bydlením a bydlením v domech s byty zvláštního určení je v tom, že soustředění bytů v jednom domě a na jednom místě usnadňuje poskytování sociálních služeb a také dává větší pocit jistoty a bezpečí nájemníkům se sníženou soběstačností při zachování jejich plné svobody a odpovědnosti.

Domov pro seniory v Nové Roli

Mezi základní nabízené služby spadá:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Stravování

Přibližně dvěma stovkám občanů města denně rozvážíme obědy z našich kuchyní v rámci terénní sociální služby.