Jděte přímo na: Obsah
Formulář žádosti o příspěvek na péči: Jak ho vyplnit a na co nezapomenout?

Formulář žádosti o příspěvek na péči: Jak ho vyplnit a na co nezapomenout?

Vyplnit tolik kolonek, znát všechny informace a vědět, co všechno je nutné ještě doložit. To jsou časté překážky, které mohou bránit při využívání státní pomoci. Vyplnění formuláře však může přinést finanční pomoc až 19 200 Kč, nestojí to tedy za to?

Pokud potřebujete každodenní péči, nebo vy sami o někoho pečujete, zažádejte o příspěvek na péči. S vyplněním formuláře vám pomůžeme v tomto článku.

O tom, zda máte nárok na příspěvek, se můžete přesvědčit v průvodci problematiky dlouhodobé péče na našem webu. Všeobecně ale lze říci, že pokud má člověk vážné zdravotní nebo psychické komplikace, které mu brání žít bez pomoci druhého, může o tuto pomoc zažádat. Z přiznaného příspěvku je možné si zaplatit pomoc profesionální sociální služby nebo pomoc blízké osoby.

Formulář můžete vyplnit on-line a rovnou ho odeslat přes datovou schránku. Také ho lze vyplněný vytisknout. O prázdný papírový tiskopis formuláře můžete požádat na místním úřadu práce, který ve spolupráci s posudkovým lékařem rozhoduje o udělení i výši příspěvku.

Jak vyplnit formulář žádosti o příspěvek na péči?

A) Žadatel

Tuto část formuláře vyplňuje žadatel o příspěvek, tedy ten, o koho je nutné se postarat. Klasické údaje jako jméno, rodné číslo a adresa trvalého pobytu doplňuje ještě adresa skutečného pobytu. Pokud máte tedy trvalý pobyt nahlášený jinde, než se většinu času nacházíte (například ve zdravotním zařízení), vyplňte i tuto část formuláře. Na adresu pro doručování vám budou chodit oznámení o průběhu žádosti. Pak už stačí jen vyplnit rodinný stav, kontaktní údaje, a ID datové schránky, pokud ji máte zřízenou. 

                                                

B) Zástupce žadatele

Část B je stejná, jako část A. Pokud za žadatele jedná jiná pověřená osoba, je vyplnění těchto údajů na ní.

C) Právnická osoba zastupující žadatele

Stejně tak, pokud za žadatele jedná právnická osoba. V tomto případě se informace rozšiřují ještě o dobu, po kterou může právnická osoba jednat jménem žadatele, a funkce pověřené osoby.

D) Informace o poskytování příspěvku na péči v rámci EU

Pokud žadatel nepobírá důchod nebo dávky v jiném členském státu EU, nemá zdravotní pojištění jinde než v ČR a nevykonává výdělečnou činnost v jiném členském státě EU, pak zaškrtněte, že žadatel není výše uvedenou osobou.

Stejně tak, pokud to samé lze říci o rodičích nezletilého žadatele. Pro ně je připraveno políčko hned níže.

                                                

E) Ošetřující lékaři žadatele

Zde vyplňte údaje o ošetřujícím lékaři či lékařích (máte možnost vyplnit až dva). Lékaře, kterého zde uvedete, bude kontaktovat posudkový lékař. Proto dbejte na to, aby měl veškerou dokumentaci a opravdu znal váš zdravotní stav.

F) Způsob výplaty dávky

Zde vyplňte, jakým způsobem vám má být vyplácen příspěvek na péči.

G) Prohlášení

V této části potvrzujete, že v případě změn budete informovat úřad práce nejpozději do 8 dnů. Jedná se o změny, které mohou ovlivnit trvání příspěvku na péči, jeho výši nebo výplatu. Zároveň jste si vědomi, že můžete být požádáni o doložení využívání finančních prostředků na zajištění pomoci.

K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti a formulář Oznámení o poskytovateli pomoci. Oznámení o poskytovateli pomoci si můžete stáhnout a vyplnit tady. V prvním oddílu (A) je nutné identifikovat žadatele o příspěvek na péči. Údaje jsou zde stejné, jako ve formuláři Žádost o příspěvek na péči.

Oznámení o poskytovateli pomoci

Druhý a třetí oddíl (B a C) popisuje poskytovatele sociálních služeb i osobu blízkou nebo asistenta, který bude péči vykonávat. Ve formuláři můžete uvést více zařízení i pečujících osob. Každou identifikační část musí poskytovatel podepsat, proto pokud si nejste jistí nějakými údaji, nechte to na pracovníkovi zdravotnického zařízení.

                                                

Pokud bude péči vykonávat asistent sociální péče, je nutné k formuláři doložit písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Tu si můžete upravit a stáhnout přímo z našeho webu.

Konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku a jeho výši může trvat i několik měsíců. Obrňte se ale trpělivostí. Příspěvek se po jeho odklepnutí vyplácí i zpětně od toho data, kdy jste zažádali o příspěvek. Proti rozhodnutí se lze i odvolat u úřadu práce, se kterým jste žádost řešili.