Jděte přímo na: Obsah
Formulář žádosti o příspěvek na péči: Jak ho vyplnit a na co nezapomenout?

Formulář žádosti o příspěvek na péči: Jak ho vyplnit a na co nezapomenout?

Vyplnit tolik kolonek, znát všechny informace a vědět, co všechno je nutné ještě doložit. To jsou časté překážky, které mohou bránit při využívání státní pomoci. Vyplnění formuláře však může přinést finanční pomoc až 13 200 Kč u osob, které využívají pobytové služby a 19 200 Kč, pokud je nevyužívají a žijí doma.

Pokud potřebujete každodenní péči, nebo vy sami o někoho pečujete, zažádejte o příspěvek na péči. S vyplněním formuláře vám pomůžeme v tomto článku.

O tom, zda máte nárok na příspěvek, se můžete přesvědčit v průvodci problematiky dlouhodobé péče na našem webu. Všeobecně ale lze říci, že pokud má člověk vážné zdravotní nebo psychické komplikace, které mu brání žít bez pomoci druhého, může o tuto pomoc zažádat. Z přiznaného příspěvku je možné si zaplatit pomoc profesionální sociální služby nebo pomoc blízké osoby.

Formulář můžete vyplnit on-line a rovnou ho odeslat přes datovou schránku. Také ho lze vyplněný vytisknout. O prázdný papírový tiskopis formuláře můžete požádat na místním úřadu práce, který ve spolupráci s posudkovým lékařem rozhoduje o udělení i výši příspěvku.

Jak vyplnit formulář žádosti o příspěvek na péči?

A) Žadatel

Tuto část formuláře vyplňuje žadatel o příspěvek, tedy ten, o koho je nutné se postarat. Klasické údaje jako jméno, rodné číslo a adresa trvalého pobytu doplňuje ještě adresa skutečného pobytu. Pokud máte tedy trvalý pobyt nahlášený jinde, než se většinu času nacházíte (například ve zdravotním zařízení), vyplňte i tuto část formuláře. Na adresu pro doručování vám budou chodit oznámení o průběhu žádosti. Pak už stačí jen vyplnit rodinný stav, kontaktní údaje, a ID datové schránky, pokud ji máte zřízenou. 

                                                

B) Zástupce žadatele

Část B je stejná, jako část A. Pokud za žadatele jedná jiná pověřená osoba, je vyplnění těchto údajů na ní.

C) Právnická osoba zastupující žadatele

Stejně tak, pokud za žadatele jedná právnická osoba. V tomto případě se informace rozšiřují ještě o dobu, po kterou může právnická osoba jednat jménem žadatele, a funkce pověřené osoby.

D) Informace o poskytování příspěvku na péči v rámci EU

Pokud žadatel nepobírá důchod nebo dávky v jiném členském státu EU, nemá zdravotní pojištění jinde než v ČR a nevykonává výdělečnou činnost v jiném členském státě EU, pak zaškrtněte, že žadatel není výše uvedenou osobou.

Stejně tak, pokud to samé lze říci o rodičích nezletilého žadatele. Pro ně je připraveno políčko hned níže.

                                                

E) Ošetřující lékaři žadatele

Zde vyplňte údaje o ošetřujícím lékaři či lékařích (máte možnost vyplnit až dva). Lékaře, kterého zde uvedete, bude kontaktovat posudkový lékař. Proto dbejte na to, aby měl veškerou dokumentaci a opravdu znal váš zdravotní stav.

F) Způsob výplaty dávky

Zde vyplňte, jakým způsobem vám má být vyplácen příspěvek na péči.

G) Prohlášení

V této části potvrzujete, že v případě změn budete informovat úřad práce nejpozději do 8 dnů. Jedná se o změny, které mohou ovlivnit trvání příspěvku na péči, jeho výši nebo výplatu. Zároveň jste si vědomi, že můžete být požádáni o doložení využívání finančních prostředků na zajištění pomoci.

K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti a formulář Oznámení o poskytovateli pomoci. Oznámení o poskytovateli pomoci si můžete stáhnout a vyplnit tady. V prvním oddílu (A) je nutné identifikovat žadatele o příspěvek na péči. Údaje jsou zde stejné, jako ve formuláři Žádost o příspěvek na péči.

Oznámení o poskytovateli pomoci

Druhý a třetí oddíl (B a C) popisuje poskytovatele sociálních služeb i osobu blízkou nebo asistenta, který bude péči vykonávat. Ve formuláři můžete uvést více zařízení i pečujících osob. Každou identifikační část musí poskytovatel podepsat, proto pokud si nejste jistí nějakými údaji, nechte to na pracovníkovi zdravotnického zařízení.

                                                

Pokud bude péči vykonávat asistent sociální péče, je nutné k formuláři doložit písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Tu si můžete upravit a stáhnout přímo z našeho webu.

Konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku a jeho výši může trvat i několik měsíců. Obrňte se ale trpělivostí. Příspěvek se po jeho odklepnutí vyplácí i zpětně od toho data, kdy jste zažádali o příspěvek. Proti rozhodnutí se lze i odvolat u úřadu práce, se kterým jste žádost řešili.