Jděte přímo na: Obsah
Jak a kde podat žádost o příspěvek na péči?

Jak a kde podat žádost o příspěvek na péči?

Dlouhodobě nemocné osoby, které už se nezvládají postarat sami o sebe, mají ze zákona možnost požádat o státní příspěvek na péči. Zde najdete rychlého průvodce pro podání žádosti.

Co je příspěvek na péči, jaká je jeho výše apod. už víme z článku Vše co potřebujete vědět o příspěvku na péči. Nyní se budeme věnovat návodu na odevzdání žádosti se všemi náležitostmi, aby následné vyhodnocení proběhlo rychle a bez zbytečných zádrhelů.

Kdo může o příspěvek požádat?

O příspěvek žádá vždy dotyčná osoba, která potřebuje zvýšenou péči. Samozřejmě s vyplněním žádosti může pomoci rodina či známí, ale údaje na žádosti budou o této osobě, nikoli o pečovateli. V případě nezletilých a nesvéprávných osob vyplňuje a podepisuje žádost zákonný zástupce.

TIP: Vše o samotné žádosti na příspěvek včetně on-line formuláře a příloh najdete v článku Jak vyplnit žádost o příspěvek na péči a na co nezapomenout.

Kam žádost odevzdat?

Žádost o příspěvek na péči i Oznámení o poskytovateli péče se podává na příslušný úřad práce podle bydliště žádající osoby.

Vyplněné dokumenty lze doručit několika způsoby:

  • Poslat poštou na adresu vašeho úřadu práce.
  • Vložit do schránky daného úřadu práce umístěné u vchodu.
  • Poslat přes datovou schránku, ideálně uveďte i jméno zaměstnance, kterému dokument směřujete.
  • Poslat e-mailem a nezapomeňte uvést své kontaktní údaje pro případné zpětné kontaktování pracovníkem.

Co následuje po odevzdání žádosti?

Vyhodnocení žádosti a přiznání příspěvku na péči závisí na posudkovém lékaři České správy sociálního zabezpečení, který na základě zdravotní dokumentace a sociálního šetření rozhodne o stupni závislosti.

Potvrzení od praktického lékaře

Zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od praktického lékaře, ke kterému žadatel patří. Ujistěte se tedy, že má praktik k dispozici všechny nálezy a zprávy i od odborných lékařů. Ideálně jej před podáním žádosti navštivte a domluvte s ním případná vhodná vyšetření.

Sociální šetření

Sociální šetření má za cíl určit, jestli je žadatel při zvládání základních životních potřeb samostatný nebo naopak potřebuje pomoc druhých. Šetření provádí sociální pracovník v domácím prostředí žadatele a žadatel je povinen se mu podrobit. To pro mnohé, zejména seniory, nemusí být příjemná vyhlídka, ale je potřeba si uvědomit, že sociálnímu pracovníkovi nejde o snižování důstojnosti žadatele, ale pouze o objektivní zhodnocení situace.

Oblasti zvládání základních životních potřeb v  každodenním životě, které jsou předmětem zkoumání, si můžete podrobně nastudovat v průvodci příspěvkem na péči a online zjistit, jestli na příspěvek nárok máte a v jaké výši.

Konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku vydává úřad práce. Řízení může trvat i několik měsíců, pokud ale bude žádost schválena, příspěvek bude žadateli vyplacen zpětně od doby podání žádosti. Po celou dobu šetření máte právo nahlížet do spisu a informovat se na průběh řízení. Od dne podání žádost má úřad 60 dnů na provedení šetření. Následně o příspěvku rozhoduje Lékařská posudková služba ČSSZ, která má na rozhodnutí 45 dní. Oba státní orgány si však mohou požádat o prodloužení lhůty, a to až o 30 dní. V praxi tedy dochází k rozhodnutí v rozmezí tří až čtyř měsíců.

Jak na odvolání?

Pokud úřad práce příspěvek na péči nepřizná nebo přiklepne nižší stupeň závislosti, můžete se proti tomuto rozhodnutí do patnácti dní odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu práce a následně ho řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). V odvolání je nutné uvést konkrétní důvody, se kterými nesouhlasíte. Vyžádat si můžete i osobní setkání u jednání odvolací posudkové komise. Pokud nebudete souhlasit ani s verdiktem MPSV, je možné do dvou měsíců podat žalobu ke krajskému soudu – řízení je osvobozené od správních poplatků. Další možností je znovu podat žádost o přiznání příspěvku na úřadu práce.