Jak a kde podat žádost o příspěvek na péči?

Jak a kde podat žádost o příspěvek na péči?

Dlouhodobě nemocné osoby nebo senioři, kteří nejsou schopni se sami o sebe starat, mají ze zákona možnost požádat o státní příspěvek na péči. Podmínkou je špatný zdravotní stav trvající po dobu alespoň jednoho roku, nebo se během stejné doby nepředpokládá jeho zlepšení.

 

Jak a kde podat žádost o příspěvek na péči?

Příjemce finančního příspěvku na péči je osoba, která ho potřebuje a sama si z něj hradí pečovatelskou službu či služby blízké osoby. Pomoci o něj zažádat samozřejmě mohou příbuzní a známí nebo v případě nezletilých a nesvéprávných osob, zákonný zástupce.

Jak příspěvek získat?

Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušný úřad práce (podle bydliště), kde vám tiskopis poskytnou a podají doplňující informace. Kladné vyhodnocení žádosti a přiznání příspěvku na péči závisí na posudkovém lékaři České správy sociálního zabezpečení, který na základě zdravotní dokumentace a sociálního šetření rozhodne o stupni závislosti.

Potvrzení od praktického lékaře

Zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od praktického lékaře, ke kterému žadatel patří. Ujistěte se tedy, že má praktik k dispozici všechny nálezy a zprávy i od odborných lékařů. Ideálně jej před podáním žádosti navštivte a domluvte s ním případná vhodná vyšetření.

Sociální šetření

Sociální šetření má za cíl určit, jestli je žadatel při zvládání základních životních potřeb samostatný nebo naopak potřebuje pomoc druhých. Šetření provádí sociální pracovník v domácím prostředí žadatele a žadatel je povinen se mu podrobit. To pro mnohé, zejména seniory, nemusí být příjemná vyhlídka, ale je potřeba si uvědomit, že sociálnímu pracovníkovi nejde o snižování důstojnosti žadatele, ale pouze o objektivní zhodnocení situace.

Oblasti zvládání základních životních potřeb v  každodenním životě, které jsou předmětem zkoumání, si můžete podrobně nastudovat v průvodci příspěvkem na péči a online zjistit, jestli a jaký nárok na příspěvek máte.

Konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku vydává úřad práce. Řízení může trvat i několik měsíců, pokud ale bude žádost schválena, příspěvek bude žadateli vyplacen zpětně od doby podání žádosti. Po celou dobu šetření máte právo nahlížet do spisu a informovat se na průběh řízení. Od dne podání žádost má úřad 60 dnů na provedení šetření. Následně o příspěvku rozhoduje Lékařská posudková služba ČSSZ, která má na rozhodnutí 45 dní. Oba státní orgány si však mohou požádat o prodloužení lhůty, a to až o 30 dní. V praxi tedy dochází k rozhodnutí v rozmezí tří až čtyř měsíců.

Tip: Zjistěte v našem přehledném průvodci, zda máte nárok na příspěvek na péči