Otázky a odpovědi - vše, co vás zajímá o poskytování péče

Položit vlastní dotaz

Filtrovat podle štítků

Všechny otázky a odpovědi

Ikona otázky

Hledám pomoc pro kamarádku v okolí Praha Říčany – roztroušená skleróza, je na lůžku, 60 let, bývalá zdravotní sestra, mentálně je v pořádku. Potřebuje např. rehabilitační péči cca 3-4x týdně, cca 40 min. Nyní se o ní stará manžel.

Dobrý den, 

ohledně rehabilitační péče se obraťte na praktického lékaře. Ten má možnost předepsat poukaz na domácí zdravotní péči, kde uvede požadavek na ošetřovatelskou rehabilitaci a také četnost. Na základě tohoto poukazu je možné se obrátit na agenturu domácí péče. Na trhu jich funguje spousta. Lze je snadno dohledat na internetu nebo se zeptejte praktického lékaře, zda by vám některou mohl doporučit. Na základě poukazu by docházela zdravotní sestra na rehabilitační cvičení. Takto předepsaná péče by byla zdarma, neboť je placena ze zdravotního pojištění.

S péčí o osobu mohou kromě manžela pomoci i odborné terénní sociální služby, např. pečovatelská služba nebo osobní asistence. Tyto služby pomáhají při běžných denních činnostech a péči. Dále je dobré požádat si o příspěvek na péči, ze kterého je možné tyto služby platit.

Pokud by vás zajímalo něco podrobněji, obraťte se na nás. 

Pěkný den, vaše Péče.cz

Ikona otázky

Dosud ošetřovala nemohoucí maminku sestra ,od listopadu ji budu ošetřovat já.Mám dotaz,jak se v tomto případě postupuje na kontaktním pracovišti úřadu práce.Jestli stačí nahlásit jméno nebo vyplnit nějaké formuláře.Maminka je nepohyblivá a nemůže sama na úřad.

Dobrý den, na úřadě práce je potřeba nahlásit změnu pečující osoby. To se provádí na formuláři Oznámení o poskytovateli péče. Formulář je možné stáhnout zde https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OPp140102553&CMD=EditForm&SSID=SYZuue3.4GfxAaKXroJJgtqYx6flC1Fd a zaslat na úřad nebo donést osobně. Donést formulář může kdokoliv, maminka ho musí podepsat.  Změnu byste měli nahlásit do osmi dnů od jejího vzniku.

Ikona otázky

Dobrý den, můj tchán má už 91 let a je dle mého názoru velmi závislý na pomoci rodiny. Závislost ovšem není jednoznačná a to v žádné rozhodovací kategorii. Uvedu pár příkladů. Tchán se sám nají tj. dopraví jídlo mechanicky do úst, nicméně už není schopen až na světlé výjimky si jídlo jakkoliv připravit - byť jen ohřát v troubě, nebo namazat chleba, prostě nic. Co se mu nepoloží na stůl nesní. S tímto souvisí i fakt, že nejí dostatečně, prý nemá hlad. Dětská porce je pro něj příliš. Váhový úbytek 10 kg za poslední rok mluví za vše. Podobně je to i v ostatních oblastech. Hygiena by nebyla problém, když by ji tchán byl ochoten vykonávat. Mytí rukou, zubů, celého těla je možné jen s aktivní asistenci rodiny. Dostat tchána do vany je pro nás záležitost náročná fyzicky i psychicky. Prostě jako vzdorovité dítě. Měl by pravidelně chodit, nohy ještě fungují, ale nechodí pokud ho k tomu nedostrkáte. Závislost tu tedy je, i když ne taková že by po vysazení naší pomoci ihned zemřel. Prosím o Váš názor, zda vůbec má smysl se pouštět do maratonu o příspěvek na péči, nerada bych tchána zbytečně zatěžovala vyšetřeními, sezeními se sociálními pracovníky a marnila čas když při jeho věku nikdo neví zda tu s námi zítra ještě bude. Myšlenka požádat si o příspěvek přišla ze strany naší doktorky protože nás dosud ani nenapadlo, že lze žádat o peníze na péči o své bližní, což je myslím samozřejmou povinností každého člověka. No a pokud by zbylo ještě trocha místa na další dotaz zajímalo by mne jak je to vlastně s tím čerpáním. Dávka se vyplácí jen do rukou popř. na účet tchána nebo je možné uvést i jiný třeba můj. Co vše je možné z dávky hradit? Sebe sama? To jako svůj čas stráveny péčí? Musí se pak dělat smlouva nebo faktury? Nebo je nutné z dávky platit výhradně služby externího certifikovaného spolupracovníka či agentury. Děkuji za reakci. Denisa

Dobrý den,

začnu odpovídat popořadě. Jak správně uvádíte, pro nárok se posuzuje míra závislosti na pomoci druhé osoby, tedy s jakou mírou soběstačnosti zvládá osoba danou potřebu.  U stravy se hodnotí, jak osoba zvládá vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace. U tělesné hygieny, jak zvládá použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se. Jak vidíte, každá z životních potřeb zahrnuje několik úkonů. Pokud nezvládá samostatně například jen jeden úkon, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

Jestli úřad práce vyhodnotí žádost kladně a příspěvek na péči přizná, závisí zejména na posudkovém lékaři České správy sociálního zabezpečení. Ten totiž na základě zdravotní dokumentace a sociálního šetření rozhodne o takzvaném stupni závislosti. Konkrétní zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od lékaře praktického. Je proto důležité, aby měl praktik k dispozici všechny nálezy a zprávy i od odborných lékařů. V rámci sociálního šetření pak úředníci posuzují, kolik z deseti základních životních potřeb zvládne člověk, který o příspěvek žádá, bez pomoci druhých.