Jděte přímo na: Obsah
Sociální služby pro seniory

Sociální služby pro seniory

Sociálních služeb pro seniory existuje aktuálně hned několik druhů. Ty nejskloňovanější dělíme na POBYTOVÉ, TERÉNNÍ a AMBULANTNÍ. Některé jsou státní, jiné soukromé, a podle toho se pak může lišit způsob financování při využití těchto služeb.

Co si pod pojmem „sociální služby“ můžeme představit? Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována například pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při udržování chodu domácnosti, ošetřování, poskytnutí potřebných informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie nebo pomoc při prosazování práv a zájmů.

POBYTOVÉ SLUŽBY

Na co myslet před výběrem pobytové služby?

PROHLÍDKA MÍSTA

Před umístěním osoby do pobytového zařízení je nejlepší jít si místo prohlédnout na vlastní oči a pobavit se se sociálním pracovníkem o fungování a chodu daného zařízení. Na vlastní kůži pak pocítíte, jaká atmosféra v zařízení panuje, zda není příliš hlučné nebo chaotické. Nebojte se požádat o prohlídku pokoje, ať víte, jaké je k dispozici vybavení a jestli ubytovací prostory poskytují dostatek soukromí. Pro seniory bez pohybového omezení má také nevyčíslitelnou hodnotu zahrada či terasa. Je to skvělá motivace k pohybu, a navíc zeleň působí blahodárně na duši v každém věku.

PROGRAM

Většina pobytových zařízení dnes již nabízí i bohatý program. Zjistěte si předem, jaké jsou možnosti a zda by váš senior jevil o některé z nich zájem. Nabídka bývá velmi bohatá – od cvičení pro tělo i paměť, přes manuální tvoření, vaření, zahradničení až po sportovní utkání, výletování a mnoho dalších aktivit přizpůsobených věku a možnostem ubytovaných.

NÁVŠTĚVY

Velkým důvodem k radosti jsou návštěvy rodiny a přátel. Informujte se předem, zda jsou v zařízení návštěvy neomezené nebo je pro ně vyhrazen určitý časový úsek. Je také dobré vědět, jestli je pro tyto účely vyčleněn nějaký speciální prostor, kde si můžete společný čas nerušeně užít. Při výběru pobytové služby mějte také na paměti, že čím blíže bude senior k rodině umístěn, tím snadnější pro vás bude ho navštěvovat a tím spokojenější a šťastnější váš senior bude.

PERSONÁL

Důležitá otázka je také personální obsazení – kolik klientů má pracovník na starosti a jak je nastavena péče během dne.

CENA

Pořízení pobytové služby není krátkodobou záležitostí. Určitě je potřeba předem vše propočítat, požádat o příspěvky, na které má senior nárok, a poté zvolit vhodné místo podle vašich představ i možností.

Mezi nejčastější pobytová zařízení pro seniory spadají:

  • Domovy pro seniory

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

  • Domovy se zvláštním režimem

Na těchto místech jsou ubytovány osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou/Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Tyto osoby mají sníženou soběstačnost z důvodu zmíněných onemocnění a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

  • Domovy s pečovatelskou službou

Jsou určené pro ty klienty, kteří jsou zatím z velké části soběstační a nepotřebují celodenní osobní péči. Byt v domově s pečovatelskou službou přiděluje obec podle vlastních kritérií. Klienti takového domova si kromě ubytování mohou sjednat i další doplňkové služby, např. úklid, nákup, žehlení, praní, doprovod k lékaři a podobně.

 

TERÉNNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

Pokud zvažujete využití terénních služeb pro seniory, bývá praktické dostatečně se předem informovat o počtu a profesním zaměření personálu, o jejich zastupitelnosti (například když onemocní nebo odjede na dovolenou), zda bude docházet pouze jeden a ten samý člověk nebo se střídá s kolegy, jestli má k dispozici auto nebo v jaké časové dotaci je možné službu využívat. Některé organizace mají nastavené, že si klient musí objednat například minimálně dvě hodiny v kuse.

Pečovatelská služba

Pečovatel dojíždí k seniorovi domů a pomáhá s předem určenými činnostmi, jako například hygiena, domácí práce, obstarávání nákupů, donáška jídla, praní prádla, vyřizování úředních záležitostí nebo pomoc při každodenních aktivitách. Je dobré informovat předem pečovatele, s čím konkrétně bude senior potřebovat pomoci. Pečovatel odchází ve chvíli, kdy splní domluvené činnosti. Pečovatel neprovádí lékařské úkony!

Osobní asistence

Nabízí podobnou pomoc jako pečovatelská služba, ale nesjednává se na konkrétní činnost, nýbrž na určitý čas. Osobní asistent tedy dorazí k seniorovi domů (nebo na jiné smluvené místo) a tam s ním tráví dohodnutý čas různými činnostmi, se kterými senior potřebuje aktuální pomoc. Osobní asistent neprovádí lékařská ošetření!

Ošetřovatelská služba

Tuto službu poskytují kvalifikovaní zdravotní pracovníci, ale navrhnout ji musí ošetřující lékař.

Ošetřovatelé provádí potřebné lékařské úkony, mezi které nejčastěji patří ošetřování proleženin, aplikace inzulinu, podávání léků, ošetřování ran, nácvik chůze s chodítkem či berlemi, cévkování nebo odběr vzorků pro vyšetření.

Tísňová péče

Tato služba není omezená časem. Funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytuje okamžitou pomoc v krizových situacích jako je například pád seniora a následná nemožnost vstát nebo třeba při náhlém zhoršení zdravotního stavu.

 

AMBULANTNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

Ambulantní sociální služba je poskytována v zařízení sociálních služeb, ale uživatel toto zařízení pouze navštěvuje a nemá v něm trvale zajištěné ubytování.

Denní stacionáře

Tato zařízení zpravidla fungují pouze v pracovních dnech a během vymezených pracovních hodin. Jejich hlavním úkolem je pomoci pečujícím a zároveň naplnit dny svých klientů kvalitní péčí (odpočinek, cvičení, kreativní tvorba …). Samozřejmostí je i stravování a dopomoc s činnostmi, na které už senioři sami nestačí. Některé stacionáře jsou schopné se postarat i o osoby s určitými typy demence.

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby si kladou za cíl usnadnit péči lidem, kteří se o své blízké starají dlouhodobě. Nejčastější formou je dočasné umístění seniora do tohoto zařízení. Může to být například v případě, kdy pečující potřebuje odjet na dovolenou nebo si zkrátka odpočinout. Je zde poskytována strava a v některých případech i krátkodobé ubytování.

Sociální poradenství

Služba poskytuje poradenství, zprostředkuje kontakt se společenským prostředím, nabízí terapeutickou činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Sociální poradenství poskytují i jednotlivé sociální odbory městských částí. Poradenství je poskytováno zdarma.

Pokud hledáte nějakou konkrétni službu přímo pro Vás, zapátrejte nejlépe v místě bydliště (na webu, na úřadě..) nebo si prohlédněte katalog služeb pro seniory na našich stránkách či se na konkrétní záležitosti doptejte v naší poradně

 

Zdroje:

https://www.zakonyprolidi.cz/

https://peceosverodice.cz/

www.krasapomoci.cz

www.zdravezpravy.cz

www.mpsv.cz