Jděte přímo na: Obsah
Domov pro seniory Jižní Město a Odlehčovací centrum

Kontaktní informace

Adresa

Janouchova 670/1
Praha 4
14900
Česká Republika, Praha

Telefon

+420 603 205 396
+420 267 990 151

E-mailová adresa

soc@jmsoc.cz

Webová stránka

http://www.jmsoc.cz/

 

Domov pro seniory Jižní Město a Odlehčovací centrum

Pečujeme s úctou a respektem o seniory a hendikepované spoluobčany v jejich přirozeném domácím prostředí, tak dlouho, jak je to jen možné.

V našich zařízeních vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Odborné poradenství

  Odborné poradenství

Odlehčovací pobytová služba

  Odlehčovací pobytová služba

Posláním domova pro seniory je poskytování ubytování, stravování a sociálních a zdravotních služeb seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí. Odlehčovací služba je sociální službou poskytovanou v souladu s § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s kapacitou 10 lůžek. Posláním Odlehčovacího centra je poskytování ubytování, stravování, sociálních a zdravotních služeb seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil pečující osobě, která o seniora jinak pečuje, případně pokud tato osoba potřebuje provést úpravu žadatelova přirozeného domácího prostředí.