Jděte přímo na: Obsah
Domácí péče: 4 základní formy

Domácí péče: 4 základní formy

Domácí péče: 4 základní formy
Co obnáší domácí hospitalizace? Koho se týká dlouhodobá domácí péče? Jaké cíle si klade domácí paliativní péče? Které hodnoty se sledují při preventivní domácí péči?

Přestaňte tápat. Přehledně a jednoduše jsme vám sepsali to nejdůležitější o 4 nejdůležitějších formách domácí péče.

Domácí hospitalizace

Domácí hospitalizace se týká pacientů, kteří se zotavují po chirurgických zákrocích nebo úrazech, kvůli nimž byli na nějakou dobu hospitalizovaní v nemocnici. K domácí hospitalizaci se tradičně přistupuje, pokud už člověk nepotřebuje intenzivní dohled lékařů a další ošetření může zajistit zdravotní sestra nebo jiný najatý kvalifikovaný personál v domácím prostředí.

Dlouhodobá domácí péče

Při chronických onemocněních se nabízí několik možností pomoci. Pacient může využít nemocniční péče nebo služeb specializovaných zařízení, mnohem raději však volí možnost pobytu v domácích podmínkách. Při péči o dlouhodobě nemocné vám pomohou specializované agentury, jejichž odborný personál svým svěřencům pomáhá při údržbě domácnosti i vlastní hygieně prostřednictvím pravidelných návštěv až 4x denně. Dlouhodobá domácí péče napomáhá při udržení psychické pohody nemocných a dbá na důstojné podmínky při zvládání nemoci.

Preventivní domácí péče

Preventivní domácí péči obvykle nařizuje ošetřující lékař. Jde o pravidelné sledování zdravotního stavu pacienta a určitých hodnot jako krevní tlak, výživové údaje, krevní obraz a podobně. Sledování probíhá v různých časových intervalech (denně, obden, týdně…) dle rozhodnutí lékaře. Měření provádí odborní pracovníci a zjištěné výsledky hlásí ošetřujícímu specialistovi.

Domácí paliativní péče

Na sklonku života je pro člověka mnohem jednodušší trávit čas v prostředí, které je mu příjemné, přirozené, v okruhu nejbližších. Proto vznikla domácí paliativní péče, která je určená lidem v preterminálním nebo terminálním stádiu. Jejím hlavním cílem je zmírnit utrpení nemocného a dopřát mu důstojný odchod pomocí vyškolených asistentů. Přečtěte si více v článku V čem se liší hospic a paliativní péče