Jděte přímo na: Obsah
Zařízení sociální péče Choceň

Kontaktní informace

Adresa

Dr. Fikejze 1115
Choceň
565 01
Česká Republika, Pardubický kraj

Telefon

+420 465 471 782

E-mailová adresa

hudeckova@unet.cz

Webová stránka

http://www.zspchocen.cz/

 

Zařízení sociální péče Choceň

Zařízení sociální péče Choceň má registrované a poskytuje sociální služby: Domov pro seniory a Pečovatelskou službu.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Hlavním cílem a především úkolem služby Domov pro seniory je poskytovat klientům ubytování, stravování, ošetřovatelskou, zdravotní a sociální péči, přiměřenou rehabilitaci, kulturní i společenské vyžití a vytvářet podmínky k dobrovolné zájmové nebo pracovní činnosti, všechny služby poskytovat k maximální spokojenosti klienta. Zároveň usilovat o vytváření příjemného domácího prostředí a podporovat poskytováním služeb důstojný a co nejvíce samostatný život klientů. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase i v domácnostech.