Jděte přímo na: Obsah
Osobní asistenční služba charity Nový Hrozenkov

Kontaktní informace

Adresa

Nový Hrozenkov 504
Nový Hrozenkov
75604
Česká Republika, Zlínský kraj

Telefon

+420571410087

E-mailová adresa

oa@nhrozenkov.charita.cz

Webová stránka

http://www.nhrozenkov.charita.cz/kontakty/?s=osobni-asistencni-sluzba1

 

Osobní asistenční služba charity Nový Hrozenkov

Posláním Osobní asistence je poskytnout individuální podporu a pomoc lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby. Tím jim umožníme žít nadále důstojným a hodnotným životem a vykonávat činnosti, které by dělali sami, kdyby toto postižení nebo omezení neměli. To vše ve svém přirozeném prostředí a v začlenění do okolní společnosti.

Službu poskytujeme obyvatelům obcí Hovězí, Zděchov, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Způsob poskytování: terénní

Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby: Doprava uživatelů služebním automobilem.