Jděte přímo na: Obsah
Osobní asistence Charita Vyškov

Kontaktní informace

Adresa

Kostelní 406/2
Vyškov - Město
68201
Česká Republika, Jihomoravský kraj

Telefon

+420776200200

E-mailová adresa

oa@vyskov.charita.cz

Webová stránka

http://www.vyskov.charita.cz/poskytovane-sluzby/osobni-asistence/

 

Osobní asistence Charita Vyškov

Jedná se o terénní službu poskytovanou osobními asistenty, kteří jsou „pomocnou rukou“ osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v jejich přirozeném prostředí – doma. Osobní asistence pomáhá uživatelům zvládat úkony v běžném životě tam, kde uživatel ztrácí schopnosti úkon provést sám bez pomoci.

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Dostupnost služby: nepřetržitě.

Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Územní působnost: Služba je poskytována občanům na území okresu Vyškov.

Mezi základní činnosti osobní asistence patří

  • pomoc při zvládání běžných úkonů
  • péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně;
  • pomoc při zajištění stravy; pomoc při zajištění chodu domácnosti;
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí.