Jděte přímo na: Obsah
Manželská, rodinná a občanská poradna

Kontaktní informace

Adresa

Blahoslavova 659/18
Karlovy Vary
360 09
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 733 536 811

E-mailová adresa

poradna@resvitae.cz

Webová stránka

https://resvitae.cz/zakladni-informace-manzelska-rodinna-obcanska-poradna-dale-poradna

 

Manželská, rodinná a občanská poradna

Posláním služby je poskytnout občanům Karlovarského kraje komplexní systém služeb, které pomáhají zvládnout nepříznivé životní situace a umožní řešení záležitostí pod odborným vedením tak, aby občan dosáhl svého stanoveného cíle optimální cestou. Jedná se o odborné sociální poradenství – právní a psychologické konzultace, služba je ambulantní formou, poskytována zdarma.

Odborné poradenství

  Odborné poradenství

Ostatní

  Ostatní

Jak pomáháme?

Základní sociální poradenství:

  • Poskytování informací (zacílených na problém)
  • Rady (zacílené na osobu) nabízející konkrétní řešení
  • Odeslání klienta (při počátečním kontaktu je přesměrován na jinou organizaci)
  • Odkazování klienta (řešení problému prostřednictvím spolupráce s jinými organizacemi)

Odborné sociální poradenství:

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (Řešení problematiky komunikace, vzájemného pochopení, empatie, porozumění, schopnosti přijmout sebe i druhé.)
  • Sociálně terapeutické činnosti (Nácvik komunikačních a sociálních dovedností)
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (Právní poradenství)
  • Krizová intervence