Jděte přímo na: Obsah
Domov Skalka pro seniory v Chebu

Kontaktní informace

Adresa

Americká 52
Cheb
350 02
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 351 012 420

E-mailová adresa

doubkova@domovskalka.cz

Webová stránka

https://www.domovskalka.cz/

 

Domov Skalka pro seniory v Chebu

Vedle domova pro seniory s kapacitou 100 lůžek vedem rovněž Domov se zvláštním režimem o kapacitě 8 lůžek.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Domov pro seniory

Okruh osob, kterým je služba domova určena

  • poskytujeme podporu dospělým osobám od 60 let, a dále seniorům od 65 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
  • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Domov se zvláštním režimem

Okruh osob, kterým je služba domova určena

  • poskytujeme podporu osobám s chronickým duševním onemocněním (se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí), služba je určena osobám od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
  • věková struktura cílové skupiny: dospělí (od 60 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)