Jděte přímo na: Obsah
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Kontaktní informace

Adresa

Polní 378
Lázně Kynžvart
354 91
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 354 691 231

E-mailová adresa

socialni@domovkynzvart.cz

Webová stránka

http://www.domovkynzvart.cz/

 

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Nabízíme služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Domov pro seniory

Poskytování sociálních služeb pro seniory a seniorské partnerské páry, kteří vzhledem ke svému stáří a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Domov se zvláštním režimem

Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, zejména osoby se stařeckou, Alzheiemerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby.