Jděte přímo na: Obsah
Domov pro seniory a Dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně

Kontaktní informace

Adresa

Tepelská 752/22
Mariánské Lázně
353 01
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 354 416 210
+420 724 755 919

E-mailová adresa

dzr@dsml.cz

Webová stránka

https://www.dsml.cz/

 

Domov pro seniory a Dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně

Jsme centrem sociálních služeb, které poskytujeme především seniorům na území Mariánskolázeňska.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Odlehčovací pobytová služba

  Odlehčovací pobytová služba

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Stravování

  Stravování

Organizace v současné době poskytuje sociální služby terénní i pobytové, založené na komplexním přístupu a vzájemné provázanosti. Jsme tu pro vás a vaše blízké, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a současně je v souladu s posláním požadované služby.

Klíčovým kritériem kvality všech námi poskytovaných služeb je spokojený uživatel. Poskytovanou péči stavíme na individuálních potřebách a přání uživatelů s důrazem na respektování a zachovávání důstojného života každého jedince včetně podporování kontaktů s rodinnými příslušníky, přáteli i známými, a to s cílem upevňovat a navazovat přirozené vazby s okolím.