Jděte přímo na: Obsah
Domácí hospic Via

Kontaktní informace

Adresa

Horní náměstí 135
Vsetín
75501
Česká Republika, Zlínský kraj

Telefon

+420571414025

E-mailová adresa

daniela.manakova@vsetin.charita.cz

Webová stránka

http://www.vsetin.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospic-via/

 

Domácí hospic Via

Umírání je přirozenou součástí života člověka. Současně je to ale velmi náročné období jak pro umírajícího tak pro jeho nejbližší. Posláním Domácího hospice Via je umožnění strávit poslední období života v domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších a zároveň si domácí hospicová péče dává za cíl pomoc rodině zvládnout tuto nelehkou situaci.

Ostatní

  Ostatní

Službu domácího hospice poskytujeme pacientům v terminálním stavu a podporu osobám, které o tyto pacienty pečují a to ve Vsetíně a blízkém okolí. Zároveň jsme schopni poskytnout základní hospicové poradenství.

Spolupracujeme s:

 • praktickými lékaři
 • odborným lékařem - specialista na léčbu bolesti
 • klinickým psychologem
 • pastoračním asistentem
 • duchovními hospicem Citadela

Podmínky zavedení domácí hospicové péče

 • Praktický lékař tuto péči indikuje a rozhoduje o symptomatické léčbě.
 • Domácí prostředí nemocného je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování. (Kompenzační a jiné pomůcky je možno vypůjčit i u nás.)
 • Služba je řešena formou pohotovosti, rodinní příslušníci tedy musí být schopni zajistit nemocnému základní životní potřeby – jídlo, pitný režim, hygienu, polohování.

S pečovatelskými úkony může rodině pomoci i charitní pečovatelská služba či osobní asistence.

Multidisciplinární tým poskytující péči a pomoc:

 • sociální pracovník - základní sociální poradenství
 • zdravotní sestry - ošetřovatelská péče, hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je nutná indikace lékaře
 • pečovatelky - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku CHPS
 • osobní asistenti - sociální péče, hrazena klientem dle platného ceníku OAS
 • pastorační asistent
 • dobrovolníci

Odborná zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.