Jděte přímo na: Obsah
Charitní pečovatelská služba Kroměříž

Kontaktní informace

Adresa

Malý Val 1552
Kroměříž
76701
Česká Republika, Zlínský kraj

Telefon

+420573333405

E-mailová adresa

pecovatelska.sluzba@kromeriz.charita.cz

Webová stránka

http://www.kromeriz.charita.cz/sluzby/charitni-pecovatelska-sluzba/

 

Charitní pečovatelská služba Kroměříž

Poskytuje pečovatelské úkony v domácnostech uživatelů. Pečovatelky vám pomohou s provedením hygieny (v koupelně i na lůžku), polohováním i pohybem, podáním jídla a dovozem oběda, doprovodem k lékaři či na úřad, ostříháním nehtů, nákupem, vyzvednutím receptů u lékaře, udržováním domácnosti (úklid, praní, žehlení).

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Provoz pečovatelské služby

středisko Kroměříž

- terénní forma - pondělí až pátek od 7 do 22 hodin

- terénní forma - sobota, neděle a svátky od 7 do 22 hodin

- provoz kanceláře - pondělí až pátek od 07:00 do 15:30 hodin

středisko Kvasice

- terénní forma - pondělí až pátek od 07:00 do 15:30 hodin

- ambulantní forma - pondělí, středa a pátek od 10:00 do 11:00 hodin

Principy poskytování sociální služby

  • princip individuálního přístupu - s uživatelem pracujeme podle jeho individuálních dovedností, schopností a potřeb s důrazem na zachování maximální možné míry soběstačnosti,respektujeme jedinečnost každého uživatele;
  • princip svobodné vůle a zachování vlastní autonomie uživatele - o průběhu péče rozhoduje uživatel, od personálu může dostat pouze doporučení, nejsou mu vnucovány žádné názory a postoje personálu;
  • princip rovnosti - služby jsou poskytovány všem bez rozdílu rasy, pohlaví, politického či náboženského přesvědčení nebo sexuální orientace;
  • princip důvěrnosti - veškerá sdělení uživatelů a informace o nich jsou důvěrná;
  • princip zachování lidské důstojnosti - naším postojem podporujeme postavení seniorů a osob se zdravotním postižením v našem okolí, hájíme jejich zájmy a práva; prezentujeme naši práci jako profesionální prestižní zaměstnání, o uživatelích se nevyjadřujeme hanlivě.