Jděte přímo na: Obsah
Odlehčovací služby PONTE D22,z.ú.

Kontaktní informace

Adresa

Přátelství, 158/78
1040010
10400
Česká Republika, 10400

Telefon

+420 723 568 851

E-mailová adresa

reditelka@ponte-zu.cz

Webová stránka

https://www.ponte-zu.cz

 

Odlehčovací služby PONTE D22,z.ú.

Službu poskytujeme rodinám, které pečují o seniora nebo dospělého člena rodiny s postižením, chronickým onemocněním na území hl.m.Prahy.

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Terénní služby

  Terénní služby

Službu poskytujeme v domácím prostředí, pondělí až pátek v časech 8 -17 hod.( popř.jinak dle dohody ). Odlehčovací služby jsou realizovány podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na základě udělené registrace. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.