Jděte přímo na: Obsah
Mezigenerační centrum Julie

Kontaktní informace

Adresa

Elišky Přemyslovny 445
Praha
15600
Česká Republika, Praha

Telefon

+420 604 354 194

E-mailová adresa

info@vjednomdome.cz

Webová stránka

https://www.vjednomdome.cz/

 

Mezigenerační centrum Julie

Mezigenerační centrum Julie sídlící v Praze 5 na Zbraslavi je místem, kde se scházejí generace, které nikam nespěchají a mají si co předat. Nachází se zde centrum denních služeb pro seniory a dospělé osoby s poruchami komunikace a mateřská školka. Děti, dospělí i senioři se zde učí vzájemné úctě, toleranci a laskavosti a dostávají se tak do kontaktu, který je oboustranně obohacující.

Ostatní

  Ostatní

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Stacionář

  Stacionář

Centrum denní péče podporuje rodiny pečující o seniora a umožňuje jim sladit rodinný a pracovní život. Seniorům poskytuje možnost se denně vracet do domácího prostředí a jejich rodinám podporu v době pracovního vytížení. Klienti si sami volí frekvenci docházky dle potřeb a možností rodiny. Snažíme se posilovat soběstačnost a samostatnost našich klientů, zpříjemnit a obohatit jejich dny, zmírnit pocit osamění, případně přispět k návratu do běžného života. Klientům trpícím afázií poskytujeme individuální diagnostiku a terapii vedenou klinickým logopedem. Centrum denní péče zajišťuje také sociální kontakt v rámci relaxačních činností a aktivit, pomoc při běžných sebeobslužných činnostech, psychologickou pomoc při adaptaci na změněný zdravotní stav. Mezigenerační setkávání klientů při společných aktivitách významně podporuje motivaci seniorů k vlastní aktivitě. S každým klientem pracujeme individuálně dle jeho skutečných potřeb.