Jděte přímo na: Obsah
Dům ošetřovatelské péče - Home care

Kontaktní informace

Adresa

Bergmannova 140
Dolní Rychnov
356 04
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 352 628 698

E-mailová adresa

info@dop-hc.cz

Webová stránka

https://www.dop-hc.cz/

 

Dům ošetřovatelské péče - Home care

Dům ošetřovatelské péče Homecare nabízí seniorům domov se zvláštním režimem, domácí zdravotní péči, léčebnu dlouhodobě nemocných a pečovatelské služby.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Lékařské služby

  Lékařské služby

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Terénní služby

  Terénní služby

Léčebna pro dlouhodobě nemocné

Zařízení poskytuje 24h lékařskou zdravotní péči a rehabilitaci pacientům po operacích nebo úrazech, chronicky nemocným seniorům, zdravotně postiženým.

Domácí zdravotní péče Home Care

Home Care poskytuje zdravotní odbornou péči terénních zdravotních sester v domácím prostředí pacientů.

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Domov nabízí trvalé pobytové služby klientům, kteří nejsou schopni samostatně pobývat doma a potřebují soustavnou péči a dohled.

Pečovatelské služby v Lokti a Novém Sedle

Poskytují klientům pomoc při péči o vlastní osobu (osobní hygiena) a pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy), doprovod k lékaři vycházky, dovážku obědů.