Jděte přímo na: Obsah
Dům klidného stáří

Kontaktní informace

Adresa

Kraslická 26
Svatava
357 03
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 352 629 867

E-mailová adresa

dkssocialni@gmail.com

Webová stránka

http://www.klidne-stari.cz/

 

Dům klidného stáří

Zařízení se nachází ve Svatavě u Sokolova a nabízí dva typy služeb - léčebnu dlouhodobě nemocných a pobytovou sociální službu "Domov se zvláštním režimem".

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Lékařské služby

  Lékařské služby

Léčebna dlouhodobě nemocných poskytuje svým klientům lůžkovou a rehabilitační péči. Kvalifikovaný zdravotnický personál poskytuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči, plní předepsané léčebné a diagnostické ordinace lékaře, sledují fyziologické funkce a projevy nemocných. Provádí komplexní hygienickou péči, dále diagnostické odběry a orientační vyšetření, rehabilitační výkony, zajišťují dietní systém.

Domov se zvláštním režimem je služba, která má formu celoročního pobytu a v rámci které je uživateli poskytnuto:

  • ubytování,
  • celodenní strava,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • dále: zajištění zdravotní péče formou ambulantní péče, poskytování odborné pomoci při změně zdravotního stavu, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, podpora základních dovedností a návyků při snížené soběstačnosti