Jděte přímo na: Obsah
Domov Sue Ryder

Kontaktní informace

Adresa

Michelská 1/7
Praha 4 – Michle
140 00
Česká Republika, Praha

Telefon

+420 776 252 300

E-mailová adresa

info@sue-ryder.cz

Webová stránka

http://www.sue-ryder.cz

 

Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder, z. ú. je nezisková organizace, která pomáhá seniorům a jejich rodinám. Dokážeme poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti. Nabízíme řešení v různých životních situacích – od pomoci starému člověku v domácnosti až po důstojnou paliativní péči trvale ležícím seniorům v posledních fázích života.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Odlehčovací pobytová služba

  Odlehčovací pobytová služba

Pomůcky

  Pomůcky

Osobní asistence přijde za Vámi – do domácnosti, do zařízení sociální péče, do zdravotnických zařízení nebo jako doprovod při Vašich pochůzkách. Osobní asistence Domova Sue Ryder je poskytována na celém území města Prahy a platit ji můžete z příspěvku na péči, o který je třeba požádat na příslušném sociálním odboru.

Domov Sue Ryder poskytuje pobytovou službu Domov pro seniory a v rámci této služby nabízí dlouhodobé pobyty.

Půjčovna kompenzačních pomůcek v Domově Sue Ryder pomáhá usnadnit život a léčbu nemocným, lidem po úrazech a seniorům. Pod odborným vedením fyzioterapeutů se v naší půjčovně seznámíte s různými druhy těchto pomůcek, vyzkoušíte si jejich používání a zapůjčíte si je - např. do doby, než si zajistíte vlastní pomůcku přes odborného lékaře.