Jděte přímo na: Obsah
Domov se zvláštním režimem Oáza klidu

Kontaktní informace

Adresa

Loučky 81
Nové Sedlo - Loučky
357 35
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 721 052 612

E-mailová adresa

loucky.oazaklidu@email.cz

Webová stránka

https://oazaklidu.cz/

 

Domov se zvláštním režimem Oáza klidu

Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvoření skutečného domova seniorům i dospělým, kteří jsou v důsledku chronického duševního či zdravotního postižení odkázáni na pomoc druhých.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Odborné poradenství

  Odborné poradenství

Oáza klidu o.p.s. je soukromé zařízení rodinného typu. Prostředí domova na kraji malé obce je příjemné a klidné. Klientům je k dispozici zahrada s posezením v okolí domu. Dále pak společenské a relaxační prostory uvnitř. Domácí mazlíčci jsou věrnými společníky pro každého v domově.

Cílem našeho zařízení je poskytovat kvalitní služby lidem, kteří naši pomoc potřebují (lidé s chronickým duševním nebo zdravotním postižením – Alzheimerova demence, stařecké a jiné demence, osoby se zdravotním postižením). Naše zařízení vyvíjí maximální snahu o integraci klientů a zachování jejich každodenních životů tak, jak je znali. Ctíme vlastní volby klientů.

Domov se zvláštním režimem nabízí tyto služby:

 • poskytování celodenní stravy odpovídající věku, potřebám dietního stravování, pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí ubytování
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • možnost výběru klíčového pracovníka (individuální plánování klienta)
 • zprostředkování kontaktu s rodinou a se společenským prostředím
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytování odborné pomoci při změně zdravotního stavu
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
 • podpora základních dovedností a návyků při snížené soběstačnosti
 • zajištění dostupnosti dalších služeb