Jděte přímo na: Obsah
Domov pro seniory Zlaté slunce

Kontaktní informace

Adresa

Patrice Lumumby 2608/66
Ostrava
700 30
Česká Republika, Moravskoslezský kraj

Telefon

+420 596 916 050

E-mailová adresa

info@agenturaslunce.cz

 

Domov pro seniory Zlaté slunce

Domov pro seniory Zlaté Slunce poskytuje ubytovací služby lidem s demencí, podporu při získávání dovedností usnadňujících život s tímto onemocněním a podílí se na zachovávání jejich soběstačnosti a sebeobsluhy. Využívá piktogramů, barevnosti a neverbální komunikace. Současně zajišťuje péči o lidi nevyléčitelně nemocné, kteří již nepotřebují péči ve zdravotnických zařízeních, ale jejichž situaci nelze zvládnout v domácím prostředí.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Být nápomocni při soběstačnosti uživatelů v základních životních dovednostech
 • Umožnit nácvik nových dovedností spojených s jeho fyzickými a duševními schopnostmi
 • Poskytovat podporu rodinným příslušníkům při zvládání nastalých obtižných životních situací

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři a zdravotně postižení občané, kteří se ocitli v závislosti na péči druhé osoby, způsobené věkem, úrazem nebo náhlou změnou zdravotního stavu, včetně prohlubující se demence.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Sociálně terapeutické činnosti (ergoterapie = nácvik hrubé a jemné motoriky, trénink paměti)
 • Aktivizační činnosti (aktivity ve společných prostorách, při pobytu venku apod.)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod k lékaři, návštěva úřadů, pošty, obchodů apod.)

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Služba je poskytována pružně, vzhledem k potřebám a zdravotnímu stavu uživatele (časová a prostorová flexibilita)služba odpovídá potřebám každého jedince
 • Služba usnadňuje adaptabilitu uživatele na nové prostředí možností mít u sebe vlastní drobnosti (hrnky, růžence, fotky apod.)