Jděte přímo na: Obsah
Domov pro seniory Mitrov

Kontaktní informace

Adresa

Mitrov 1
Strážek
592 53
Česká Republika, Vysočina kraj

Telefon

+420 566 591 811

E-mailová adresa

info@domovmitrov.cz

Webová stránka

http://www.domovmitrov.cz

 

Domov pro seniory Mitrov

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti. Nepřetržitě jsou v domově přítomny sociální pracovnice, sociální asistentky, zdravotní sestry a pečovatelky. Klienti mají možnost konzultovat své problémy, přání a požadavky.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Odborné poradenství

  Odborné poradenství

Ostatní

  Ostatní

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Stravování

  Stravování

Domov nabízí, zajišťuje a podporuje

  • ubytování, celodenní stravu včetně diet, úklid, péči o ošacení
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně hygieny
  • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
  • aktivizační a volnočasové činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zdravotní, ošetřovatelskou a základní rehabilitační péči
  • péči tělesnou, duševní, duchovní a kulturní -základní sociální poradenství