Jděte přímo na: Obsah
Domov pro seniory Květinka

Kontaktní informace

Adresa

Krušnohorská 788
Ostrov
363 01
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 353 892 853
+420 602 250 672

E-mailová adresa

dps.kvetinka@seznam.cz

Webová stránka

https://www.kvetinka-dps.cz/

 

Domov pro seniory Květinka

Naše soukromé zařízení poskytuje sociální služby pro seniory, pro osoby se zdravotním a kombinovaným postižením, kteří vyžadují 24 hodinovou péči.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Zařízení v němž se služba poskytuje bylo v roce 2011 zrekonstruováno. Toto zařízení na klienty působí domácím prostředím a náš personál poskytuje každému uživateli služeb individuální péči k prožití důstojného stáří. Kapacita pobytové formy poskytování služeb, je 46 lůžek.
Klienti nejsou izolováni od společenského prostředí, je s nimi pracováno při aktivizačních činnostech, dle individuálních plánů a psychických a fyzických možností klienta. Péče o klienta spočívá v poskytování ubytování, poskytování stravy včetně pitného režimu, pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Všechny tyto činnosti provádíme ve spolupráci s příbuznými, rodinou klienta a ošetřujícím lékařem.
Služba je provozována 24 hodin denně po celý rok a je zajištěna personálem dle popisu personálního zajištění. Strava, prádelna, odvoz biologického odpadu, nájem budovy, pedikúra, manikúra jsou zajištěni smluvně.