Jděte přímo na: Obsah
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Adresa

ulice Kosmonautů 548/21
Brno-Starý Lískovec
62500
Česká Republika, Jihomoravský kraj

Telefon

+420 547 426 111
+420 547 426 119

E-mailová adresa

socprac1@kos.brno.cz

Webová stránka

http://kos.brnods.cz

 

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Jedná se o pobytovou službu Domov se zvláštním režimem (DZR) s kapacitou 119 klientů. Objekt se nachází v Brně, v klidné městské části Starý Lískovec.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Lékařské služby

  Lékařské služby

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jim byl přiznán plný invalidní důchod od 50 let výše a kteří z důvodu onemocnění mají sníženou soběstačnost, se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. 

V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány následující služby:

 • Ubytování a celodenní stravování
 • Poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun na lůžko, vozík, křeslo apod.)
 • Asistenci při osobní hygieně (částečná nebo celková), případně zajištění podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytování ošetřovatelské péče odborně školeným personálem
 • Úklid, praní ložního i osobního prádla a žehlení
 • Zajištění bezpečného prostředí a nepřetržitého zdravotnického dohledu
 • V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 108/2006 Sb. zajišťujeme ošetřovatelskou péči prostřednictvím sociálních a zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání pod odborným dohledem i bez odborného dohledu. Zajišťujeme aplikaci léků, injekcí, mastí, kapek, převazy, péče o permanentní katétry. Používáme moderní ošetřovatelské metody - bazální stimulace, polohování (k dispozici jsou elektricky-polohovatelná lůžka a antidekubitní matrace). 
 • Zajištění lékařské péče (i odborné), v případě nutnosti i doprovod na odborná lékařská vyšetření, zajištění pomůcek  pro inkontinenetní klienty. Lékař dochází do domova 4 dny v týdnu (klient má možnost volby lékaře). Domov spolupracuje s psychiatrem.
 • Zajištění objednání a dovozu léků z lékárny
 • Pravidelné sledování psychických změn
 • Léčebná rehabilitace - k dispozici je ultrazvuk, magnetoterapie, biotronové lampy, rotoped, motomedy, pomůcky pro procvičování jemné motoriky, flexibary, overbally
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Organizování a poskytování aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
 • Organizování a poskytování kulturní a zájmové činnosti. Pro klienty jsou pořádány besídky, hudební a kulturní produkce, kinokavárna
 • Zabezpečení pracovní terapie zaměřené na aktivizaci klientů (malování, ruční práce, společenské hry, apod.). K dispozici je karetní a šachový stolek, knihovna, 2 , volně přístupný počítač s připojením na internet.
 • Pomoc, případně zajištění, při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - styk s úřady, úschova cenností
 • Duchovní potřeby - 1x za měsíc katolická nebo ekumenická mše, návštěva duchovních přímo u klientů
 • Dostupné služby za úhradu - 1x měsíčně dochází do domova kadeřnice a pedikérka