Jděte přímo na: Obsah
Domov pro seniory Doksy

Kontaktní informace

Adresa

Panská 199
Doksy
472 01
Česká Republika, Liberecký kraj

Telefon

+420 722 033 383
+420 487 712 997

E-mailová adresa

jakoubkova@dpsdoksy.cz

Webová stránka

http://www.dpsdoksy.cz

 

Domov pro seniory Doksy

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. Výhodnou polohou v centru města umožňuje zachovat kontakt s rodinou a vnějším prostředím.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Stacionář

  Stacionář

Terénní služby

  Terénní služby

Uživatelé mají možnost vybrat si i z nabídky volnočasových aktivit, které by je zajímaly a kterých by se rádi účastnili. U imobilních uživatelů s výběrem aktivit pomáhají klíčoví pracovníci za spolupráce rodiny nebo zákonného zástupce. Volnočasové aktivity se konají každý pracovní den. Na každém patře v Domově je vyvěšen harmonogram volnočasových aktivit na týden (podrobněji rozpracován) a na měsíc (např. větší kulturní akce, výlety apod.), kde uživatelé najdou čas a místo, kde se dané aktivity konají. Cílem volnočasových aktivit je ovlivnění zdravotního stavu našich uživatelů jejich aktivizace, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, pocit seberealizace - užitečnosti, zmírnění stresu a zvýšení kvality života. Nabídku aktivit aktualizujeme a přizpůsobujeme potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů.