Jděte přímo na: Obsah
Domov pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty

Kontaktní informace

Adresa

ČSA 71
Hroznětín
362 33
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 777 767 051

E-mailová adresa

dps.hroznetin@ostrov.charita.cz

Webová stránka

https://www.ostrov.charita.cz/domovy-pro-seniory/domov-pokojneho-stari-blahoslaveneho-hroznaty

 

Domov pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty

V Domově poskytujeme našim uživatelům co nejpřirozenější domácí prostředí, soukromí a také co nejčinorodější prožívání stáří.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Domov byl zprovozněn v roce 2000 po celkové rekonstrukci bývalé farní budovy. Nachází se ve středu města, Občanská vybavenost v okolí: obchody, lékař, kostel, možnosti procházek. Hroznětín je 6 km vzdálen od Ostrova. Objekt je zcela bezbariérový a ve vlastnictví charity.

Naším posláním je poskytování pobytové celoroční služby, kdy umožňujeme vytvářet takové prostředí, aby bylo základem pro klidné a důstojné prožití života klientů, kteří v důsledku svého věku a stavu nejsou schopni se sami o sebe a o svou domácnost postarat. Klient je u nás veden a podporován k udržení a rozvoji soběstačnosti.

Uživatelé se rádi zapojují do různých aktivizačních činností jako je např. slovní fotbal, cvičení, zpěv, předčítání, luštění křížovek, AZ kvíz a činnosti podporující paměť, orientaci v současnosti nebo jen tak rozhovory nad různými tématy apod. Náš personál vše upravuje nejen dle individuálních přání našich uživatelů, ale i úměrně jejich věku, zdravotnímu stavu a schopnostem.