Jděte přímo na: Obsah
Domov Matyáš

Kontaktní informace

Adresa

Mládežnická 1123
Nejdek
362 21
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 353 176 452

E-mailová adresa

ddnejdek@ddnejdek.cz

Webová stránka

https://www.ddnejdek.cz/

 

Domov Matyáš

Cílem domova se zvláštním režimem je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb dospělým a seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují zvýšenou péči.

Domovy pro seniory

  Domovy pro seniory

Snažíme se o vytváření klidného, bezpečného a přátelského prostředí s podporou a respektem k individualitě a důstojnosti obyvatel Domova, jejich přáním, možnosti volby a rozhodování.  

Cílem Domova zejména je:

  • zajistit obyvateli kvalitní sociální a ošetřovatelskou péči prostřednictvím kvalifikovaného personálu 
  • snažit se naplňovat jednotlivé potřeby a přání obyvatele individuálním přístupem a péčí 
  • motivovat obyvatele k aktivnímu zapojování do péče o svoji osobu, do aktivního života prostřednictvím aktivizačních a terapeutických činností 
  • přizpůsobovat poskytovanou službu aktuálním potřebám obyvatele 
  • podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků  přínosného  pro péči o obyvatele dané cílové skupiny 
  • vytvářet  bezpečného a důstojného zázemí pro obyvatele 
  • udržovat kontakt obyvatel se společností, s rodinou a dalšími blízkými osobami a tím snižování rizika sociálního vyloučení