Jděte přímo na: Obsah
Diakonie Brno

Kontaktní informace

Adresa

Hrnčířská 27
Brno
60200
Česká Republika, Jihomoravský kraj

Telefon

+420 549 242 279

E-mailová adresa

brno@diakonie.cz

Webová stránka

http://www.brno.diakonie.cz

 

Diakonie Brno

Poskytujeme pečovatelskou službu, centrum denních služeb a chráněné bydlení. Jsme kontaktním místem České alzheimerovské společnosti.

Odlehčovací pobytová služba

  Odlehčovací pobytová služba

Ostatní

  Ostatní

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Pečovatelská služba je terénní sociální služba pro seniory, kteří potřebují pomoc jiného člověka. Pracovník přichází za klientem domů, kde mu pomáhá s hygienou, s úklidem, může mu pomoci s nákupem nebo mu donést oběd. Službu poskytujeme v Brně.

Centrum denních služeb je určeno pro lidi s demencí, kteří nemohou kvůli své nemoci zůstat sami doma. Pracovníci se snaží o podporu soběstačnosti a procvičování psychických a fyzických funkcí, věnují se s klienty různým zájmovým a volnočasovým aktivitám. Službu poskytujeme v Brně.  

Chráněné bydlení je pobytová služba, která nabízí možnost lidem s postižením a seniorům žít co nejvíce samostatně, a to formou bydlení v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Službu poskytujeme v Nosislavi. 

Kontaktní místo ČALS se zaměřuje na pomoc a podporu lidem s demencí a jejich rodinám. Službu poskytujeme v Brně.