Jděte přímo na: Obsah
Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.

Kontaktní informace

Adresa

Dříteň 162
Dříteň
37351
Česká Republika, Jihočeský kraj

Telefon

+420 737 190 897
+420 792 751 576

E-mailová adresa

papslunecnice@seznam.cz

Webová stránka

https://appslunecnice.cz

 

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú.

Terénní sociální služba osobní asistence v domácnostech klientů. Pracujeme srdcem!

Denně 7 - 19:00 hod. S dojezdem do 20 km od obce Dříteň a Týn nad Vltavou (Dříteňsko, Vodňansko, Vltavotýnsko, Bechyňsko, Protivínsko, Netolicko).

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Kontaktní místo poskytovatele je na adrese sídla: Dříteň 162, 373 51 Dříteň.

Při první schůzce navštívíme zájemce o službu se sociální pracovnicí doma nebo na jiném místě, které dle svého výběru sám zájemce vybere.

Co je osobní asistence?

  • Je to druh sociální služby, podle § 39, Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s § 5, Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Je to komplexní péče, která uspokojuje biologické, psychické, sociální a kulturní potřeby uživatele. Nemalý význam má osobní asistence a podpora u člověka, který chce konec svého života strávit doma, ve svém známém prostředí se svou rodinou.
  • Je to možnost, jak nesoběstačným lidem umožnit plnohodnotný život bez strádání a s rozumným životním standardem.
  • Umožňuje člověku být doma, ve svém vlastním prostředí a toto si uzpůsobit ke svým potřebám a možnostem.
  • Osobní asistent je pravá ruka nemocného či postiženého člověka a přítel a pomocník seniora, zároveň rádce, společník a důvěrník. Ale také důležitý zprostředkovatel se světem, úřady, lékaři, kulturou a společností. Není ale pouhý sluha, podporuje co největší soběstačnost a nezávislost uživatele. Je to rovnocenný partner. Pomáhá člověku v těch činnostech, které sám nezvládne nebo se snaží s ním tuto činnost nacvičit.

Cílová skupina: od 18 let - osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři Kde a kdy službu poskytujeme?

Místo a délku poskytované sociální služby si určí sám uživatel, v rámci provozní doby poskytovatele (uvedeno v Registru poskytovatelů sociálních služeb). Osobní asistenci poskytujeme na místě, které si přeje uživatel, v jeho vlastním přirozeném sociálním prostředí, v jeho domácnosti.