Jděte přímo na: Obsah
Agentura domácí péče LADARA

Kontaktní informace

Adresa

Čankovská 1021/19
Karlovy Vary
360 05
Česká Republika, Karlovarský kraj

Telefon

+420 777 143 452
+420 608 484 237

E-mailová adresa

ladara@ladara.eu

Webová stránka

www.ladara.eu

 

Agentura domácí péče LADARA

LÁsku DÁváme RÁdi, to je LADARA. Poskytujeme celou škálu sociálních služeb - pečovatelské služby, osobní asistence, domácí zdravotní péči a v neposlední řadě i paliativní péči.

Lékařské služby

  Lékařské služby

Ostatní

  Ostatní

Pečovatelské služby a osobní asistence

  Pečovatelské služby a osobní asistence

Pečovatelské služby

Naším posláním je pomáhat všem znevýhodněným osobám (osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či senioři) tak, aby byly schopny žít plnohodnotným životem v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Naší snahou je poskytovat komplex služeb a úkonů (např. pomoc při hygieně, drobný úklid, doprovod do společnosti, atd.) vedoucích k zachování soběstačnosti uživatele sociální služby, umožnit mu zapojení do běžného života, naplňovat jeho potřeby, zachovat dosavadní způsob života a jeho setrvání v domácím prostředí.

Domácí péče

Po indikaci - ordinaci zdravotní péče ošetřujícím lékařem je klient navštíven vybraným pracovníkem domácí péče, který provede vstupní pohovor, vyšetření klienta a zhodnocení stavu vlastního sociálního prostředí. Seznámí klienta s rozsahem výkonů a frekvencí domácí péče, dohodne se s  klientem na harmonogramu odborné i laické péče, která bude v působnosti agentury, klienta a jeho blízkých.