Jděte přímo na: Obsah

Zařízení a služby

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku

BOHEMIE Olomoucká domácí péče s.r.o.

BOHEMIE Olomoucká domácí péče s.r.o.

Produkty Služby Zdraví

Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální služby, provozované v domácím prostředí - každému uživateli v celém regionu Olomouc. Poskytujeme zdravotní ošetřovatelskou péči, převozovou službu a pečovatelské služby.

Zjistit více

Domov pro seniory Lumírov

Domov pro seniory Lumírov

Služby

Domov se nachází přibližně 8 km od městečka Konice. Pro větší přiblížení asi 35 km od Prostějova a Olomouce. Toto zařízení s kapacitou 36 míst poskytuje sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a proto potřebují podporu, pomoc a péči při zajišťování základních životních potřeb.

Zjistit více

Domov pro seniory Podbořany

Domov pro seniory Podbořany

Služby

Posláním pobytové služby Domova pro seniory je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností je podporuje v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Zjistit více

Seniorcentrum Pohoda

Seniorcentrum Pohoda

Služby

Naše zcela nové bezbariérové 'Seniorcentrum Pohoda' vzniklo na základě porozumění potřebám nejen starších osob, ale i osob s chronickým psychickým onemocněním, kteří potřebují péči, jistotu a teplo domova po 24 hodin denně.

Zjistit více

Slunce v dlani - osobní asistence

Slunce v dlani - osobní asistence

Zdraví

Slunce v dlani, o.p.s., poskytuje terénní služby osobní asistence zdravotně postiženým občanů, seniorům a lidem s demencí, kteří se ocitli v závislosti na péči druhé osoby, podporu při získávání dovedností usnadňujících život s tímto onemocněním a podílí se na zachování jeho soběstačnosti a sebeobslužnosti.

Zjistit více

Domov seniorů Dřevčický park

Domov seniorů Dřevčický park

Služby

Dřevčický Park je koncipován jako rodinné bydlení s péčí pro seniory, které vytváří ideální místo k prožívání plnohodnotného stáří. Podpůrnými a pečovatelskými službami usilujeme o udržení vysoké kvality života našich klientů. Zařízení je vhodné jak pro aktivní seniory, tak i pro klienty, kteří v závislosti na svém zdravotním stavu vyžadují zvýšenou péči.

Zjistit více

DOMOV PRO SENIORY SLUNNÉ STÁŘÍ

DOMOV PRO SENIORY SLUNNÉ STÁŘÍ

Služby

Naším posláním je poskytovat seniorům individuální pomoc a podporu, kterou nelze zajistit prostřednictvím rodiny, ani terénní či ambulantní sociální služby. Jejich situace vyžaduje pravidelnou asistenci jiné osoby a citlivý přístup, aby se u nás vždy cítili jako doma.

Zjistit více

DOMOV PRO SENIORY DSS BOJČENKOVA

DOMOV PRO SENIORY DSS BOJČENKOVA

Služby

Našim posláním je umožnit seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, žít důstojný život v příjemném a bezpečném prostředí. To vše prostřednictvím odborných služeb s individuálním přístupem.

Zjistit více

Filtrovat podle kategorie

Kategorie

Omezit pro region / město

Přidání nabídky

Vložit vlastní nabídku na služby či pomůcky v péči o dlouhodobě nemocné

Vložit vlastní nabídku