Tříměsíční volno na péči ❤️ o blízké

Dlouhodobé ošetřovné: Od 1. 6. 2018 si můžete vybrat na péči o příbuzné až tříměsíční placené volno

V Česku se od 1. 6. zavádí dlouhodobé ošetřovné. Lidé, kteří se budou chtít postarat o příbuzné s vážnou nemocí či po úrazu, si mohou vybrat až tříměsíční placené ošetřovatelské volno. Získat ho mohou tehdy, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostanou 60 % základu svého příjmu.

Dlouhodobé ošetřovné: Od 1. 6. 2018 si můžete vybrat na péči o příbuzné až tříměsíční placené volno

Volno je možné získat na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocničním zařízení a podle lékařů potřebuje ještě alespoň 30 dnů celodenní péči. Týká se to například pacientů po vážných úrazech, mozkové příhodě, vážnějších operacích či vážnou nemocí.

Při splnění uvedených podmínek rozhodne ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče o vzniku potřeby dlouhodobé péče a vystaví předepsaný tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (dále „RPDP“), a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka anebo osoby určené ošetřovanou osobou. Tiskopis má tři díly.

1. díl Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče (vzor najdete zde) zašle ošetřující lékař na Správu sociálního zabezpečení.

2. díl předá ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče v den propuštění z nemocnice nemocnému, popřípadě jeho zákonnému zástupci či opatrovníku. Tento vyplněný díl pak předají svému obvodnímu/ošetřujícímu lékaři. (vzor najdete zde)

3. poslední díl slouží ošetřujícím osobám k prokázání existence potřeby dlouhodobé péče. (vzor najdete zde)

Volno si může vzít manželka, manžel, registrovaný partner či partnerka, sourozenci, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta či strýc. O nemocného může pečovat i protějšek těchto příbuzných, pokud bydlí s pacientem ve stejné domácnosti. Pečující se mohou střídat.

Zaměstnavatel musí zaměstnance v práci omluvit. Pustit ho nemusí jen tehdy, pokud mu v tom brání vážné provozní důvody. Musí to ale pracovníkovi písemně zdůvodnit.

Ministerstvo práce uvedlo, že by si volno mohlo ročně vybrat asi 30 tisíc lidí.

Všechny potřebné informace najdete zde: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/dlouhodobe-osetrovne.htm

Anebo vám je ochotně podají zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení.